Nabożeństwu Adoracji Krzyża w leżajskiej Farze przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek.

[pliki]