W sobotę, 5 września br. w parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu miał miejsce XXXI Dzień Wspólnoty RAM. Była to okazja do dania świadectwa i dzielenia się przeżyciami minionego roku, a w szczególności tym czego młodzi ludzie doświadczyli podczas tegorocznych wakacji RAM.

Nasze spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 zawiązaniem wspólnoty. Głównym punktem dnia była Uroczysta Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Stanisław Jamrozek. W koncelebrze udział wzięli między innymi:  ks. Paweł Kubani – Moderator Generalny RAM w Krakowie, ks. prał. Jan Mazurek i ks. Krzysztof Żyła – moderatorzy RAM w Archidiecezji Przemyskiej, ks. Lesław Pelc – Asystent KSM w Archidiecezji Przemyskiej, ks. Roman Słota – Moderator DSM w Archidiecezji Przemyskiej, ks. Maciej Flader – Moderator SNE w Archidiecezji Przemyskiej oraz około 30 innych kapłanów.

W czasie Eucharystii miało miejsce błogosławieństwo 66 nowych animatorów RAM  i 7 moderatorów świeckich, oraz wręczenie statuetki „Apostolos”.

Statuetki przyznano w czterech kategoriach:

Duszpasterz: ks. Mieczysław Federkiewicz – proboszcz parafii Skołoszów, założyciel kilku grup parafialnych RAM, oraz ks. Łukasz Nycz –  rekolekcjonista i sympatyk RAM;

Przyjaciel RAM:  P. Grażyna Martyszko – Chałupki Dębniańskie – promotor RAM i opiekun grupy;

Grupa parafialna RAM: Grupa parafialna z parafii pw. św. Zofii i św. Szczepana w Laszkach

Animator: Bąk Justyna – Przysietnica, Kocór Krystian – Rybotycze, Piątek Małgorzata – Rudołowice.

Po uroczystościach w kościele wszyscy udali się na wspólny na posiłek, a po nim odbył się koncert zespołu hip-hopowego: „Non Omnis Moriar” oraz zespołu Apostolos, a także wyświetlono prezentacje multimedialną podsumowującą działalność Ruchu Apostolstwa Młodzieży w roku formacyjnym 2014/2015. Na koniec dla wszystkich chętnych odbyła się dyskoteka w sali kolumnowej, u księży Salezjanów. W Dniu Wspólnoty uczestniczyło ok. 600 osób.

Iwona Linczowska – Sekretarz RAM w Archidiecezji Przemyskiej

[nggallery id=358]