Zgodnie z decyzją Komitetu Organizacyjnego ŚDM, wszyscy kapłani, którzy planują udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, potrzebują potwierdzonego przez Kurię dokumentu pt. „Deklaracja Stanu Kapłańskiego”, który powinni dołączyć do wniosku rejestracyjnego w formie elektronicznej.

Chcąc ułatwić uzyskanie takiej deklaracji, prosimy kapłanów naszej Archidiecezji, by zgłosili telefonicznie (16 678 66 94) lub przesłali na adres Kurii (kuria@przemyska.pl) potrzebę otrzymania przedmiotowego potwierdzenia.

Przy zgłoszeniu niezbędnym jest podanie:

  • imienia i nazwiska
  • numeru i serii dokumentu tożsamości
  • adresu e-mail

Pozostałe dane zostaną wypełnione w Kurii.