fot. danielkorzeniewskiphoto.com

fot. danielkorzeniewskiphoto.com

39. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę ekumeniczną z Taizé odbędzie się w Rydze w dniach 28 grudnia 2016 – 1 stycznia 2017. W wielu parafiach i ośrodkach duszpasterskich ruszyły już zapisy i przygotowania do tego wydarzenia wiary. Odbywają się one według nowej, uproszczonej procedury, o czym pisze brat Marek w specjalnym liście (patrz poniżej).

Duszpasterzy, siostry zakonne, katechetów i moderatorów prosimy o taką promocję europejskiego wydarzenia wśród młodzieży, aby jak najwięcej osób wzięło udział w tym kolejnym etapie Pielgrzymki zaufania przez ziemię.

W Przemyślu spotkania przygotowawcze odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.30 w Domu Katolickim „Roma”, ul. Grodzka 11 (kaplica, I piętro).

ks. Tadeusz Biały


Drodzy Duszpasterze!

Co roku pod koniec lata myślimy intensywniej o przygotowaniach do kolejnego spotkania europejskiego. W tym roku, jak zapewne wiadomo, odbędzie się ono w Rydze.

Dotychczas przygotowania w Polsce prowadziliśmy w oparciu o „punkty przygotowań”. Dzięki ofiarnej współpracy wielu osób świeckich i wielu Księży tysiące młodych Polaków mogło pełniej brać udział w tych spotkaniach. Chcielibyśmy Wam za to gorąco podziękować. Od jakiegoś czasu dojrzewa decyzja, by sposób prowadzenia przygotowań do spotkań europejskich uprościć i ujednolicić tak, jak to jest w przypadku innych krajów europejskich.

Od tego roku:

  1. Zgłoszenia udziału będą przyjmowane bezpośrednio w Taizé zarówno od organizatorów mniejszych lub większych grup, jak i od osób indywidualnych. System zgłoszeń on-line będzie dostępny dla każdego już w połowie września po wejściu na odpowiednią stronę [icon name=”external-link” class=”” unprefixed_class=””] naszej wspólnoty w internecie.
  2. W Internecie, na stronach Taizé [icon name=”external-link” class=”” unprefixed_class=””] w najbliższym czasie, będziemy zamieszczać informacje o wszelkich inicjatywach i wydarzeniach związanych z pielgrzymką zaufania, podejmowanych w poszczególnych diecezjach, z adresami e-mailowymi do osób, które te inicjatywy podejmują (wspólne modlitwy, wspólnie organizowany przejazd, odwiedziny w miejscach cierpienia i nadziei…).
  3. Na stronach Taizé w języku polskim zamieszczane będą od września materiały, które mogłyby pomóc w duchowych przygotowaniach.

Liczymy bardzo na dalszą współpracę!

Pierwszy krok, który można zrobić zaraz: prosimy o poinformowanie nas jak najszybciej o planowanych w tym roku inicjatywach w parafii, w duszpasterstwie, w gronie przyjaciół, by pomóc innym włączyć się do pielgrzymki zaufania. Wystarczy wypełnić i przesłać e-mailem na adres spotkania@taize.fr załączone zgłoszenie wydarzenia.

Druga ważna sprawa: prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie informacji o tym nowym sposobie włączenia się w pielgrzymkę zaufania. Wysyłamy te informacje także do osób świeckich, które prowadziły w ostatnich latach punkty przygotowań.

Pielgrzymce zaufania przez ziemię towarzyszy wszędzie modlitwa śpiewem. W Roku Miłosierdzia, po Światowych Dniach Młodzieży, postarajmy się dotrzeć z nią do dzieci osamotnionych, do osób starszych, do uchodźców, do chorych, niepełnosprawnych, więźniów…

Cieszymy się na ten nowy etap wspólnego pielgrzymowania i będziemy bardzo wdzięczni za Wasze wsparcie, drodzy Duszpasterze.

brat Marek, brat Wojtek, brat Maciej
siostra Grażyna, siostra Ania (urszulanki w Taizé)

www.taize.fr [icon name=”external-link” class=”” unprefixed_class=””]

DO POBRANIA:

[pliki]

fot. danielkorzeniewskiphoto.com

fot. danielkorzeniewskiphoto.com