„Wakacje z Bogiem” –  Rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży 2017

Nr turnusu Terminy rekolekcyjne Ustrzyki Górne Wybrzeże k. Dubiecka
I 26.06. – 03.07. 2017 I° RAM II° Dziewczynki Maryi
II 03.07. – 10.07. 2017 II° RAM I° RAM
III 10.07. – 17.07. 2017 III° RAM II° Mały Apostoł
IV 17.07. – 24.07. 2017 I° RAM III° RAM
V 24.07. – 31.07. 2017 II° RAM Dziewczynki Maryi
VI 31.07. – 07.08. 2017 III° RAM II° RAM
VII 07.08. – 14.08. 2017 I° RAM Mały Apostoł
VIII 14.08. – 21.08. 2017 II° RAM II° Dziewczynki Maryi
IX 21.08. – 28.08. 2017 III° RAM I° RAM
X 28.08. – 01.09. 2017 IV° RAM ———

Uwagi i informacje:

Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

 • Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat
 • Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat
 • Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat
 • Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi
 • Rekolekcje I° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 8 – 10 lat
 • Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11 – 12 lat
 • Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8 – 10 lat
 • Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11 – 12 lat

Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

Warunki zgłoszeń:

 1. Zgłoszenia na rekolekcje przyjmujemy od dnia 4 maja 2017 roku do wyczerpania miejsc w  biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Przemyślu, przy ul. Fredry 5/4 – I piętro (w pobliżu Archikatedry). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00; w sobotę w godz. 9.00 – 13.00. Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie (kom. 536 318 933) lub za pomocą poczty elektronicznej. Przy zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko uczestnika rekolekcji, dokładną datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania i telefoniczny numer kontaktowy. Nasza strona internetowa: www.ram.przemyska.pl (e-mail: ram.przemysl@gmail.com). Koszt rekolekcji – 260 zł.
 2. Po zgłoszeniu na rekolekcje odbieramy karty zgłoszeniowe w biurze RAM oraz wpłacamy zaliczkę 100 zł – pozostałą kwotę przywozimy na rekolekcje. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej i konieczności wysyłania kart do uczestnika rekolekcji wpłacamy 102 zł. (zaliczka i koszt wysyłki). Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM (Bank Zachodni WBK nr 44 1500 1634 1216 3004 4753 0000). Na przelewach muszą być zawarte dane o osobach, terminach i miejscach rekolekcji. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje po 1 czerwca 2017 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.
 3. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

Uwaga! Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie!

Moderatorzy: ks. Jan Mazurek, ks. Krzysztof Żyła