Przypominamy wszystkim, iż zgłoszenia grup na SMAP w Dukli trwają do 15 marca 2019 roku.
Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej

www.mlodziez.przemyska.pl

w zakładce SMAP/2019 – Dukla/zgłoszenia.

Listy zgłoszeń grupowych duszpasterze przesyłają do organizatorów najpóźniej do dnia 15 marca 2019 r.

Wszelkich informacji na temat zgłoszeń udziela:

  • ks. Łukasz Mroczek, kom. 721 948 864, smapdukla@gmail.com
  • ks. Arkadiusz Wojnicki, kom. 668 809 950