Kształcenie charakteru

* Znakiem misji jest książka pt. „Kształcenie charakteru”

(autor: o. Marian Pirożyński CSsR, wyd. Fundacja „Nasza Przyszłość” 2018).

Autor pozycji – na samym wstępie zamieścił inspirującą dedykację:

Młodym Entuzjastom, którzy pragną budować POLSKĘ od wewnątrz!

Tym, którzy postanowili reformę świata zacząć od reformy siebie, książkę tę poświęca autor.

Książkę otrzyma każdy uczestnik SMAP z pilnym zadaniem jej przeczytania, by w mocy Bożego Ducha kształtować w sobie człowieka wewnętrznego. Prawdziwy chrześcijanin rodzi się pod tchnieniem Ducha Świętego. Wierny uczeń Chrystusa to człowiek z charakterem.

„Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego <ja>. Odkrywamy w sobie człowieka wewnętrznego z jego właściwościami, talentami, szlachetnymi pragnieniami, ideałami – ale równocześnie odkrywamy słabości, wady, złe skłonności, egoizm, pychę, zmysłowość. Czujemy doskonale, że o ile pierwsze rysy naszego człowieczeństwa zasługują na to, aby je rozwijać i umacniać – to drugie musimy przezwyciężać, zwalczać, przetwarzać. W ten sposób – w żywym kontakcie z Panem Jezusem, w kontakcie ucznia z Mistrzem – rozpoczyna się i rozwija najwspanialsza działalność człowieka; nosi ona nazwę: praca nad sobą. Praca ta ma na celu kształtowanie samego swego człowieczeństwa. Mój kochany chłopcze, moja kochana dziewczyno, nie możesz zrezygnować, nie możesz zrezygnować ze swego wnętrza. To jest wielkie niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi zawsze, grozi człowiekowi w młodości. Łaską waszego wieku jest obudzenie człowieka wewnętrznego. Nie można go gasić!

(Jan Paweł II, Kraków 1987 r.).