CZTERY DUCHOWE KROKI W KIERUNKU SMAP BŁAŻOWA – 2020

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej przeżywać będziemy w formule wewnętrznej czyli w duchowej i modlitewnej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz młodymi katolikami we wszystkich zakątkach globu, z Księżmi Biskupami  i młodzieżą naszej archidiecezji, a nade wszystko z duszpasterzami i mieszkańcami Błażowej, Borku Starego, Futomy, Kąkolówki, Lecki oraz Hyżnego. To wydarzenie wiary celebrować będziemy w naszych (ograniczonych liczbowo) wspólnotach parafialnych, a zwłaszcza we własnych rodzinach, wszak – jak uczy Sobór Watykański II – rodzina jest „domowym Kościołem” (Ecclesia domestica – KDK nr 11).  

 

KROK I  – CZYTANIE DUCHOWNE (w czasie przed Niedzielą Palmową)

Bardzo prosimy, aby każdy duchowy uczestnik SMAP-u uważnie przeczytał Orędzie Papieża Franciszka pt. „Młodzieńcze tobie mówię wstań” (Łk 7,14), które Ojciec Święty skierował na ŚDM – Niedziela Palmowa 2020. Tekst Orędzia  dostępny „tutaj

 

KROK II – ZADANIE APOSTOLSKIE

Po uważnej lekturze Orędzia raz jeszcze zastanowię się (umysłem i sercem) nad jego przesłaniem i podejmę konkretne postanowieniezadanie apostolskie pożyteczne dla rozwoju mojej wiary, z perspektywą eklezjalnych i społecznych aktywności (szlachetne czyny)

Zwracamy się także z prośbą, zwłaszcza do animatorów muzycznych o dobre opanowanie hymnu SMAP 2020 pt. „Uklęknij i wstań”, aby – gdy minie czas zarazy – włączyli go (hymn) w animowanie spotkań formacyjnych grup apostolskich.

 

KROK III – MODLITWA I CZYN

Postaram się niezwłocznie przystąpić do realizacji podjętego zadania apostolskiego w wymiarze aktywności duchowej (modlitwa) oraz praktycznej (czyny z wiary), bez odkładania go na bliżej nieokreśloną przyszłość. W pierwszej kolejności warto może – zachowując wszelkie środki ostrożności zalecane przez władze i służby sanitarne – osobiście przygotować PALMĘ (na przykład z gałązek bazi).

 

KROK IV – UROCZYSTA CELEBRACJA SMAP ŚDM (5 KWIETNIA 2020)

W Niedzielę Palmową z rodziną „uklęknę” w domowym Kościele, by za pośrednictwem mediów (TVP, Radio FARA, internet) uczestniczyć w uroczystej Mszy św. Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem Papieża Franciszka (Watykan, godz. 9.30) lub w uroczystych Eucharystiach sprawowanych w rodzimych parafiach. W Kościele Parafialnym w Błażowej, Msza św. z Obrzędem Poświęcenia Palm  będzie sprawowana o godz. 11.00.

Dla podkreślenia duchowości i doniosłości Uroczystości – warto na stole, bądź na specjalnie przygotowanym „ołtarzyku” postawić i zapalić świecę (Światło Chrystusa), a  stół – ołtarzyk przystroić przygotowaną Palmą.   

Uklęknij i wstań – Hymn SMAP Błażowa 2020

sł. Maria E. Szulikowska

muz. Monika Brewczak

Ref.     Uklęknij i wstań przed obliczem Najwyższego…

Uklęknij i wstań – Bóg godzien jest tego!

Uklęknij i wstań – w pokornej miłości!

Uklęknij i wstań… idź  drogą świętości…

 

1. Wielka tajemnica wiary

w żywą obecność Pana,

przed Bogiem po trzykroć świętym

każe nam paść na kolana.

 

2. Świat pogrąża się w grzechu,

bo nie ma w Bogu nadziei…

Bóg w Eucharystii pozostał

abyśmy Chleb Życia mieli…

 

3. Narody wciąż czekają

na światło Ewangelii…

Dziś Kościół głosi Chrystusa!

W Nim wszyscy zbawienie mają

 

Ref.     Uklęknij i wstań przed obliczem Najwyższego…

Uklęknij i wstań – Bóg godzien jest tego!

Uklęknij i wstań – w pokornej miłości!

Uklęknij i wstań… idź  drogą świętości…