W środę, 4 marca 2020 r., w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się etap diecezjalny XXX Olimpiady Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski”, w którym udział wzięli uczniowie szkół średnich z całej Archidiecezji Przemyskiej.

Pośród zagadnień, które uczniowie musieli zgłębić, aby móc sprawnie i z dobrym wynikiem wypełnić test, znalazły się wybrane teksty Pisma Świętego, Magisterium Kościoła, opracowania naukowe oraz teksty homilii.

Do 30. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polskiw roku szkolnym 2019/2020 przystąpiło kilkanaście tysięcy uczniów szkół średnich w skali całej Polski. Etap szkolny Olimpiady został przeprowadzony w dniu 4 grudnia 2019 r. W Archidiecezji Przemyskiej do etapu szkolnego XXX OTK Przemyśl 2020 przystąpiło 444 uczniów reprezentujących 32 szkoły średnie, którzy zostali przygotowywani przez 59 katechetów.

Drugim etapem Olimpiady był przeprowadzony w dniu 4 marca 2020 r. w każdej diecezji etap diecezjalny. W Archidiecezji Przemyskiej etap diecezjalny został zorganizowany w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Zostało do niego zakwalifikowanych 60 uczniów z 32 szkół średnich. Wzięło w nim udział 52 uczniów z 30 szkół, przygotowywanych przez 54 katechetów. Olimpijskie zmagania rozpoczęło skierowane do młodzieży życzliwe słowo ks. prałata Waldemara Janigi, dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Najlepsi uczniowie wyłonieni na etapie diecezjalni, tj. Zuzanna Kania, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przygotowywana przez p. dr Elżbietę Gurgacz (miejsce I), Jakub Piwowarski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przygotowywany przez p. dr Elżbietę Gurgacz (miejsce II) i Joanna Futyma, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, przygotowywana przez ks. dra Wojciecha Sabika (miejsce III), podejmą się zmagań w etapie ogólnopolskim, który w dniach od 16 do 18 kwietnia odbędzie się także w Przemyślu.

Ponadto Komisja Diecezjalna imiennie wyróżniła sześciu kolejnych olimpijczyków: Edytę Głowacką, uczennicę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu, Weronikę Niemiec, uczennicę I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, Piotra Misiąga, ucznia Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, Natalię Lemieszczuk, uczennicę Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, Sebastiana Krzywdę, ucznia Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie oraz Kacpra Olchowego, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego w Przemyślu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz liczne nagrody książkowe. Wyróżnieni imiennie otrzymali dodatkowo upominki, a finaliści tablety. Ponadto Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie nagrodził naszych olimpijczyków trzema indeksami.

Źródło: przemyska.pl