Dziewczęca Służba Maryjna jest wspólnotą dziewcząt, które zdecydowały się zawierzyć swoje życie Maryi i na Jej wzór wzrastać w wierze oraz w pięknym człowieczeństwie.

Ich głównym zadaniem jest Służba Maryi, czyli rozsławianie Jej postawy i życia. Pragną, aby jak najwięcej dziewcząt brało przykład z Maryi a przez swoją postawę dawały przykład rówieśnikom.

Każda z dziewcząt stara się wdrożyć w życie  „Pięć zadań dziecka Maryi”:

  • posłuszeństwo
  • wspólnota
  • radość
  • ofiara
  • przyjaźń z Jezusem

W kościele Dziewczęcą Służbę Maryjną   można rozpoznać przede wszystkim po specjalnym stroju. W zależności od parafii, dziewczynki noszą szarfy, pelerynki,  alby lub alby i pelerynki. Często mają też na szyi, w widocznym miejscu, medalion z wizerunkiem Matki Bożej. Główną rolą jest oprawa muzyczna Mszy świętej. W niektórych parafiach, tam, gdzie nie ma ministrantów,  przejmują ich rolę.

Służba Maryjna czynnie angażuje się w życie parafii. Biorą udział w różnych dziełach misyjnych np. tzw. „kolęda misyjna”, z której zebrane pieniądze trafiają na działalność misyjną m.in. na wyżywienie i dostęp do szkolnictwa biednych  dzieci z Etiopii.

W naszej Archidiecezji Przemyskiej takie formacje występują m. in. w:

  • Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Wierzawicach.
  • Parafii pod wezwaniem Św. Trójcy w Przemyślu
  • Parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Kańczudze