Alojzy przyszedł na świat 9 marca 1568 r. koło Mantui. Był pierworodnym synem księcia Ferranta Gonzagi. Należał do bogatego rodu szlachty lombardzkiej. Ojciec przygotowywał Alojzego od dziecka do dworsko-rycerskiej kariery. Matka odznaczała się głęboką pobożnością. W wieku 7 lat, przeżył swoje “nawrócenie”, jak sam twierdził. Widział nędzę świata i poczuł wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Ojciec, który marzył o laurach rycerskich dla syna, był z tego niezadowolony. Po swoim powrocie z wyprawy wysłał go do Florencji na dwór wielkiego księcia Franciszka Medici. Alojzy jednak najlepiej czuł się w słynnym sanktuarium Annuntiata. Tu też przed ołtarzem Bożej Matki złożył ślub dozgonnej czystości w wieku 9 lat. Jak głoszą jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywilej, że nie odczuwał pokus przeciw anielskiej cnocie czystości.
Kilka lat później wizytację diecezji Brescia odbywał św. Karol Boromeusz. Z tej okazji udzielił Alojzemu pierwszej Komunii świętej. Jesienią rodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, gdzie na dworze królewskim spędzili wraz z Alojzym dwa lata. Młodzieniec nadal pogłębiał w sobie życie wewnętrzne. Wreszcie Święty zdecydował się na wstąpienie do Zakonu Jezuitów. Kiedy ojcu wyjawił swoje postanowienie, ten wpadł w gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił. Pan Bóg miał dla niego inny plan. Na korzyść swego brata, Rudolfa, zrzekł się prawa do dziedzictwa i udał się do Rzymu. 25 listopada 1585 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie.
W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy prosił przełożonych, by mu zezwolili posługiwać zarażonym. Wraz z innymi klerykami udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do szpitala Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany studiami i umartwieniami organizm kleryka uległ zarazie. Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat. Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Jego kanonizacji dokonał papież Benedykt XIII w 1726 roku oraz ogłosił go patronem młodzieży zwłaszcza studiującej. W 1926 roku papież Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Ignacego w Rzymie.
Czystość w dzisiejszych czasach jest rzeczą można powiedzieć wręcz wyjątkową. Młodzi ludzie z każdej strony zasypywani są nieodpowiednimi treściami. Jako przyszłość tego świata powinniśmy o nią dbać i pielęgnować to co piękne. Modlitwą do Świętego Alojzego możemy pomóc umocnić nasze postanowienia i silną wolę, prosząc go o pomoc w wytrwaniu w czystości.