I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

 • Czy wierzysz, że Pan Bóg ciebie kocha i że interesuje Go całe Twoje życie?
 • Czy dążysz do coraz głębszego poznania Pana Boga przez lekturę Pisma Świętego, czytanie książek i prasy katolickiej, uczestniczenie w rekolekcjach?
 • Czy regularnie uczęszczałeś na lekcje religii? Jak je traktowałeś?
 • Czy miałeś zawinione wątpliwości wiary, np. pod wpływem czytanych książek lub spotykanie się z osobami, które cię gorszyły?
 • Czy wierzyłeś w horoskopy, wróżby, przesądy, magię?
 • Czy wierzyłeś w szczęście związane z noszeniem talizmanów, różnych kamieni i innych przedmiotów?

II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno

 • Czy przyznajesz się do wiary, nie wstydzisz się jej, np. w szkole czy na wakacjach?
 • Czy każdy dzień rozpoczynasz i kończysz modlitwą, rozmową z Panem Bogiem?
 • Czy twoja modlitwa składa się tylko z listy próśb i życzeń?
 • Czy przysięgałeś na Boga?
 • Czy używałeś imienia Bożego bezmyślnie?
 • Czy słuchałeś piosenek, których słowa obrażają Boga? Czy oglądałeś filmy lub programy telewizyjne, które wyśmiewały Boga i ludzi w Niego wierzących?
 • Czy używałeś słów wulgarnych?

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

 • Czy w niedziele i święta nakazane uczestniczyłeś we Mszy świętej?
 • Jak ją przeżywałeś, czy byłeś skupiony i zaangażowany?
 • Czy uważnie i z wiarą słuchałeś słowa Bożego?
 • Czy za ważniejsze od niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej uznawałeś rozrywkę, wypoczynek, spotkania z innymi?
 • Czy idąc do kościoła, ubierałeś strój godny tego miejsca?
 • Czy w dni świąteczne wykonywałeś prace, które tego dnia nie były konieczne?

IV. Czcij ojca swego i matkę swoją

 • Czy okazywałeś miłość swoim rodzicom?
 • Czy pomagałeś im prowadzić dom, tworzyć zgodną rodzinę?
 • Czy próbujesz zrozumieć swoich rodziców, ich problemy, czy zauważasz ich potrzeby?
 • Czy przebaczyłeś rodzicom ich słabości, np. alkoholizm?
 • Czy modlisz się za rodziców?
 • Jak się odzywałeś do rodziców, dziadków? Czy kłócisz się z nimi?
 • Czy uderzyłeś lub znieważyłeś ojca, matkę, rodzeństwo?
 • Czy mówiłeś obcym o słabościach swoich rodziców? Czy się ich wstydzisz przed kolegami?

V. Nie zabijaj

 • Czy szkodziłeś na zdrowiu sobie albo innym?
 • Czy zażywałeś narkotyki lub inne środki odurzające?
 • Czy piłeś alkohol, paliłeś papierosy?
 • Czy kogoś uderzyłeś, czyniąc mu krzywdę?
 • Czy znęcałeś się nad kimś psychicznie, np. nad młodszym kolegą?
 • Czy nieumiarkowanie jadłeś lub piłeś?
 • Czy za wszelką cenę chciałeś ładnie wyglądać, być modnym?

VI. Nie cudzołóż

 • Czy oglądałeś z upodobaniem filmy lub sceny pornograficzne?
 • Czy oglądałeś gazety, książki, plakaty niemoralne?
 • Czy w internecie oglądałeś strony erotyczne?
 • Czy popełniałeś samogwałt (masturbację)?
 • Czy współżyłeś seksualnie?
 • Czy podglądałeś cudzą nagość?
 • Czy opowiadałeś nieprzyzwoite kawały?
 • Czy podtrzymywałeś w swojej wyobraźni nieskromne myśli i marzenia?

VII. Nie kradnij

 • Czy kradłeś, oszukiwałeś?
 • Czy niszczyłeś własność społeczną, np. w szkole, na ulicy (wandalizm)?
 • Czy pomagałeś lub namawiałeś do oszustwa, kradzieży?
 • Czy jeździłeś „na gapę”?
 • Czy przywłaszczałeś sobie cudze osiągnięcia, pomysły, dzieła i ogłaszałeś jako swoje?
 • Czy kupowałeś kradzione rzeczy?

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

 • Czy mówiłeś zawsze prawdę?
 • Czy obmawiałeś lub oczerniałeś bliźnich?
 • Czy rozgłaszałeś szkodliwe plotki?
 • Czy namawiałeś do kłamstwa?
 • Czy swoim kłamstwem nikogo nie skrzywdziłeś?
 • Czy stawałeś w obronie niesłusznie oskarżanych?
 • Czy byłeś obłudny, co innego myślałeś, a co innego mówiłeś?
 • Czy wewnętrznie pragniesz, aby ta spowiedź była szczera, czy może już kombinujesz układając w swojej głowie łagodniejszą wersję wyznania swoich grzechów?

IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego

 • Czy pragnąłeś doznań seksualnych z drugą osobą?
 • Czy z pożądaniem patrzyłeś na kobietę/ mężczyznę?
 • Czy swoim zachowaniem albo strojem wzbudzałeś pożądanie?
 • Czy namawiałeś do współżycia?
 • Czy dawałeś inne dwuznaczne propozycje odnoszące się do działań seksualnych?

X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

 • Czy byłeś chciwy i miałeś materialistyczne podejście do życia?
 • Czy smuciłeś się z powodu powodzenia bliźnich?
 • Czy źle życzysz innym ludziom?
 • Czy naprawiłeś wyrządzoną krzywdę?
 • Czy oddałeś rzeczy pożyczone?
 • Czy pragnąłeś życia w bogactwie za wszelką cenę?
 • Czy wzbudzałeś podziw u innych złym postępowaniem?
 • Czy zazdrościłeś?
 • Czy byłeś bezinteresowny w pomaganiu innym?
 • Czy odbyłeś już kiedyś spowiedź świętokradzką poprzez zatajenie grzechów. Dziś masz okazję by to naprawić, odbywając spowiedź generalną, czyli z całego życia.