2019 – Dukla

DZIEŃ I – 12 kwietnia 2019

Głównym punktem pierwszego dnia Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w piątek, 12 kwietnia 2019 r., było wieczorne nabożeństwo Drogi Krzyżowej zatytułowane: “Męka Chrystusa wczoraj i dziś w mocy Bożego Ducha i w świetle Bożego Słowa”.

Nabożeństwo to odbyło się w trzech miejscach: w Hali Sportowej w Dukli, w kościele Ojców Bernardynów w Dukli oraz w kościele w Równem. Na początku wieczornego spotkania, podczas zawiązania wspólnoty, młodzi mieli okazję wysłuchać świadectwa uczestników Światowych Dni Młodzieży w Panamie, który odbywały się w styczniu br. Następnie miało miejsce nabożeństwo Drogi Krzyżowej, ubogacone o pantomimę, a na zakończenie uczestnicy modlitwy – kapłani, klerycy, siostry zakonne oraz przedstawiciele młodzieży – dzielili się świadectwem.

Piątkowemu nabożeństwu przewodniczyli biskupi przemyscy:

  • abp senior Józef Michalik w Hali sportowej w Dukli,
  • abp Adam Szal w kościele Ojców Bernardynów,
  • bp Stanisław Jamrozek w kościele parafialnym w Równem.

 

DZIEŃ II – 13 kwietnia 2019

Rozpoczęliśmy kolejny dzień Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Dukli. O godz. 8:30 młodzi spotkali się w kościołach stacyjnych Iwli, Jasionce, Równem, Wietrznie, u Ojców Bernardynów w Dukli i Hali sportowej w Dukli na porannej Eucharystii.

Mszy Świętej na Hali Sportowej w Dukli przewodniczył ks. Stanisław Siuzdak, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli. W wygłoszonej homilii, używając języka internetowego, kaznodzieja zaznaczył, że Pan Jezus doznawał tego, co dziś nazywamy popularnością, ale także hejtem: – Pojawiając się w publicznej przestrzeni narażasz się. Upubliczniając siebie, publikując jakieś treści, wystawiasz się na lajki, ale także na hejt. Jezus był osobą publiczną […] Niewykluczone, że gdyby to działo się dzisiaj, korzystałby z elektronicznych mediów i leciałby pod jego adresem hejt.

Ks. Siuzdak mówił również o tym, że gromadzimy się dziś przy krzyżu, aby go nie porzucić i nie zdradzić, a tym samym nie porzucić Jezusa, bo nie ma Jezusa bez krzyża.

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Iwli Mszy Świętej podczas drugiego dnia Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej przewodniczył ks. Józef Konieczko, proboszcz tej wspólnoty. W słowie skierowanym do młodych podczas homilii zwrócił uwagę na to, że wiara jest darem, który trzeba pielęgnować. A jeśli nie mamy wiary, nie mamy relacji osobowej z Bogiem, to trzeba się o nią żarliwie modlić słowami Apostołów: – Panie, przymnóż nam wiary. Prosił też młodych, aby ich wiara była radosna: – Uśmiechajcie się dzisiaj do wszystkich, których spotkać. A szczególnie do tych, którzy was przyjęli pod swój dach – mówił ks. Konieczko.

Eucharystii w kościele Ojców Bernardynów w Dukli przewodniczył o. Tacjan Mróz, który w wygłoszonej odniósł się do tegorocznego hasła SMAP “W mocy Bożego Ducha,” poruszając serca wszystkich obecnych młodych. Podał cztery konkretne kroki duchowego umocnienia, za którymi powinniśmy podążać: wiara w działanie Ducha Świętego, przyjmowanie Jego natchnień, które polegają na dostrzeganiu własnych grzechów, wytrwanie w modlitwie oraz przyjmowanie Jego działania w życiu codziennym. Młodzież wzbogacona tymi pięknymi treściami, zapewne z otwartym sercem, będzie szukać Bożego Ducha.

Mszy Świętej w Wietrznie przewodniczył ks. Ireneusz Wójcik, proboszcz parafii. Przywołując przykład i słowa Jana Pawła II podkreślił, że potencjał młodych ludzi połączony z wiarą, nadzieją i miłością staje się siłą, która może zmienić świat. Wskazał na młodość jako zadanie, które podjęte z entuzjazmem i odpowiedzialnością owocuje pięknym świadectwem wiary, a na koniec zachęcił uczestników, do pełnego zaangażowania w Spotkanie Młodych, które jako szczególne wydarzenie wiary pozwala doświadczyć żywej wspólnoty Kościoła.

W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jasionce porannej Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Wojnar. Podczas homilii wskazał na wartość życia, które powołane jest do świętości. Proboszcz parafii przekazał młodym zachętę do życia dla świętości, odnosząc się do piękna, które ukazane zostało na freskach i wyposażeniu świątyni.

W Równem Mszy Świętej rozpoczynającej drugi dzień SMAP przewodniczył proboszcz parafii ks. Wojciech Kisiel. W wygłoszonej homilii zaznaczył, że podobnie jak naród wybrany, wędrujemy w naszym życiu ścieżkami Boga, ale zdarza się też tak, że to co trudne, nie pozwala nam na przyjęcie miłości Bożej. W takich momentach Bóg daje nam znaki, dzięki którym umacnia naszą wiarę i przypomina, że nieustannie kroczy razem z nami. Aby krótko zobrazować młodym to wędrowanie, nazwał je mianem “geografii wiary”.

Po zakończonych Eucharystiach młodzi udali się do szkół oraz innych wyznaczonych miejsc, aby tam do godziny 12:00 uczestniczyć w spotkaniach w grupach dzielenia.

W sobotę, 13 kwietnia 2019 r., na granicy polsko-słowackiej w Barwinku odbyła się międzynarodowa modlitwa Polaków, Słowaków, Ukraińców i Węgrów, która przebiegała pod hasłem “W mocy Bożego Ducha, budujemy Europę Ducha. Proklamacja Dekalogu i Koronka do Miłosierdzia Bożego”.

– Pomni na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II:”Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha” – wszystkich ludzi dobrej woli z Polski i zza granicy zapraszamy do Barwinka na wielką modlitwę i refleksję w kierunku jedności Europy, zbudowanej na fundamencie wartości chrześcijańskich – pisał w zaproszeniu na to wydarzenie ks. Tadeusz Biały.

Modlitwa zgromadziła przedstawicieli czterech państw sąsiadujących ze sobą: Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier, a muzyczną oprawę uroczystości zapewniła Diakonia Muzyczna Archidiecezji Przemyskiej pod dyrekcją dr Moniki Brewczak.

Sobotni wieczór uczestnicy Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej spędzili przy Krzyżu, spotykając się w trzech ośrodkach: w Hali Sportowej i kościele Ojców Bernardynów w Dukli oraz w Równem.

Wieczornej modlitwie na hali sportowej przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal. W wygłoszonej homilii bardzo wiele czasu poświęcił Matce Bożej, porównując m.in. jej trud Drogi Krzyżowej, z trudem Chrystusa: – Droga Krzyżowa, którą szła Maryja i Droga Krzyżowa, którą szedł Chrystus, była podejmowana w duchu miłości. Bóg umiłował świat tak, że Syna swojego dał, a Pan Jezus w duchu miłości szedł drogą Krzyża, po to, abyśmy my mieli życie wieczne. Dźwigał ten krzyż nie z uczuciem rozgoryczenia, cierpiętnictwa, ale z uczuciem miłości do każdego z nas. Podobnie Maryja, jakby włączając się w tę drogę Chrystusowego Krzyża, szła z miłością.

Z młodzieżą zgromadzoną na Adoracji Krzyża w kościele Ojców Bernardynów w Dukli spotkał się bp Stanisław Jamrozek. W homilii wskazał młodzieży Chrystusa, w którego Oblicze nieustannie musimy się wpatrywać. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, aby w swoim życiu stawać się coraz bardziej do Niego podobni. Dokonuje się to w codziennym słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego, na wzór Maryi – oblubienicy Ducha świętego, w której najdoskonalej odbiło się oblicze Stwórcy.

Bp Jamrozek zaznaczył także, że Bóg nie powołuje nas do rzeczy nadzwyczajnych, ale do wierności w codziennych obowiązkach, które podjęte z młodzieńczym entuzjazmem i oddaniem mogą stać się drogą wiodącą do świętości.

Nabożeństwu przy Krzyżu w Równem przewodniczył abp senior Józef Michalik, który opierając się na encyklice papieża Franciszka Christus Vivit, wezwał młodych do stawania się ludźmi prawdziwe świętymi. Zachęcił ich do sięgania po ideały „z najwyższej półki” wskazując, że tylko ta droga pozwala na odkrycie prawdy o sobie i stawaniu się takim, jakim pragnie mnie mieć Bóg. Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że wielką przeszkodą w Bożym działaniu jest niedojrzałość, która nie pozwala wziąć odpowiedzialności za życie. Zaznaczył, że nie należy lękać się trudności, gdyż stanowią naturalną część naszej drogi do nieba, a przezwyciężone czynią nas ludźmi dojrzałymi i odpowiedzialnymi. Na zakończenie zwrócił uwagę na modlitwę, jako fundamentalny warunek do rozwoju wiary i relacji z Bogiem.

Najważniejszym momentem tego wieczoru we wszystkich miejscach, w których odbywała się wieczorna celebracja, był moment Adoracji Krzyża. Wtedy właśnie młodzi mieli okazję, aby podejść do Krzyża, uklęknąć i w chwili zadumy, powierzać ukrzyżowanemu Chrystusowi swoje radości i smutki, które niosą ze sobą każdego dnia. Tradycyjnie już, na zakończenie adoracji, Krzyż został wzięty na ręce i w ten sposób obiegł każde miejsce adoracji, aby dotrzeć do tych, którzy nie mogli podejść do Niego w czasie modlitwy.

Adoracja Krzyża podczas Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, każdego roku gromadzi wszystkich uczestników rekolekcji, ale także pielgrzymów, którzy nie uczestniczą w całości spotkania. Podobnie było tym razem, ponieważ zarówno kościoły, jak i hala sportowa wypełniły się po brzegi.

 

DZIEŃ III – 14 kwietnia 2019

W niedzielę, 14 kwietnia 2019 r., w stadionie w Dukli zakończyło się XXVI Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które w tym roku zgromadziło ponad 4,5 tys. młodych z archidiecezji przemyskiej, a także Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Ostatni dzień Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej to Niedziela Palmowa, która zgromadziła młodych o poranku w kościołach stacyjnych i na hali sportowej na Jutrzni, skąd udali się na spotkania w grupach.

Następnie uczestnicy spotkania, zarówno młodzi, jak i dorośli mieszkańcy Dukli zgromadzili się na rynku miasta, gdzie miał miejsce obrzęd poświęcenia palm. Stąd też wyruszyła procesja palmowa, która poprowadziła zgromadzonych na stadion. Tam miała miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchio, koncelebrowanej przez Księży Biskupów z Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier oraz duszpasterzy młodzieży.

– Niedziela palmowa ukazuje nam Chrystusa w dwóch kontrastowych sytuacjach: w chwale i w poniżeniu – mówił w homilii abp Pennacchio. Zauważył także, iż taka postawa ludzi wobec Chrystusa obecna jest również w dzisiejszym świecie: – Życie wasze, droga młodzieży – dodał na koniec – naznaczone jest koniecznością wyboru. Są dwie drogi: pierwsza to przyjęcie mądrości Ewangelii, ukochanie Jezusa, towarzyszenie Mu i pójście za Nim, co z pewnością przyniesie wam radość i szczęście; i jest i druga droga, polegająca na opowiedzeniu się po stronie tego, co proponuje zepsuty świat.

Tuż przed rozesłaniem miał miejsce obrzęd przekazania młodym znaku misji, którym w tym roku była książka o. Mariana Pirożyńskiego CSsR pt. “Kształtowanie charakteru”. Bardzo ważnym punkiem niedzielnego spotkania było oficjalne ogłoszenie kolejnego Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które w roku 2020 odbędzie się w Błażowej.

Po Mszy Świętej słowo zabrali także organizatorzy i zaproszeni goście. Wśród nich był Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński, i o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Swoją refleksję wypowiedział też gospodarz tegorocznego spotkania, proboszcz parafii pw. św. Mariii Magdaleny w Dukli – ks. Stanisław Siuzdak.

Źródło: http://przemyska.pl/