Zasady otrzymania akredytacji dziennikarskiej:

 • Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne.
 • Akredytacje przyznawane są dziennikarzom czynnym zawodowo jak i wolontariuszom pracującym w mediach diecezjalnych.
 • Przyznanie akredytacji zostanie potwierdzone e-mailem w ciągu 7 dni od daty przesłania zgłoszenia.
 • Akredytacja upoważnia do wejścia na wszystkie wydarzenia w ramach SMAP.
 • Akredytacja uprawnia do korzystania z Biura Prasowego  oraz gwarantuje dostęp do materiałów prasowych dotyczących SMAP.
 • Akredytacja upoważnia do wstępu na spotkania z gośćmi SMAP oraz do umówienia się na indywidualne rozmowy z twórcami za pośrednictwem Biura Prasowego.
 • Akredytacja jest imienna i nie można jej odstępować. Posługiwanie się akredytacją niezgodnie z niniejszymi zasadami spowoduje jej unieważnienie. Posiadacz akredytacji w dowolnym momencie może zostać poproszony przez obsługę SMAP o okazanie dokumentu tożsamości.
 • Dziennikarze akredytowani proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza zamieszczonego poniżej.
 • O akredytacje należy ubiegać się pod adresem: mlodziez.przemyska@gmail.com.
 • Termin ubiegania się o akredytacje na udział w SMAP upływa 15 marca 2020 r..
 • Osoba odpowiedzialna za kontakt dla mediów jest podana w formularzu zgłoszenia.

Akredytacje prasowe będzie można odbierać od 2 kwietnia 2020 r. w Błażowej na plebanii, ul. Armii Krajowej 1, tel. 17 230 70 38.

Formularz akredytacyjny