ZAPROSZENIE DLA ANIMATORÓW

Serdecznie zapraszamy animatorów: Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Ruchu Światło – Życie,
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Duszpasterstwa Akademickiego, Siostry zakonne,
Kleryków, Katechetów świeckich i innych Liderów grup parafialnych do prowadzenia grup
dzielenia podczas Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej.
Spotkanie przygotowujące do podjęcia posługi animatora odbędzie się

      21 marca 2020 r. (sobota) o godz. 10.00 w dwóch ośrodkach:

  • Jarosław – Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej (ul. Benedyktyńska 5)
  • Krosno – Parafia p.w. św. Piotra i Jana z Dukli ( Kard. Wyszyńskiego 30)


Kilka informacji technicznych:

1. Zgłoszenie do animacji następuje podczas szkolenia (21 marca br.); wtedy to
animatorzy otrzymują przydział do kościołów stacyjnych i konspekty do pracy w
grupach. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.
2. Animatorzy nie zapisują się w swoich parafiach – jedynie informują duszpasterzy o
wyjeździe do Błażowej. Wyjeżdżając korzystają z Karty Uczestnika jak każdy obecny na
spotkaniu, którą zostawiają w recepcji swojego kościoła stacyjnego.
3. Po przybyciu do Błażowej otrzymają przydział do swojej grupy dzielenia i nocleg – wg
wskazań recepcji danego kościoła stacyjnego.
4. Animatorzy wpłacają w recepcji symboliczną kwotę 5 zł.
5. Animatorzy, z racji bardzo ważnej posługi, są współorganizatorami Spotkania
Młodych – stąd oczekujemy od nich pomocy i wsparcia we wszystkich działaniach
formacyjnych i organizacyjnych.
Raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszamy do podjęcia ważnej posługi animatora podczas
Spotkania Młodych w Błażowej.

Odpowiedzialny – ks. Jan Mazurek (601 836 973)