METROPOLITA PRZEMYSKI                                                                            Przemyśl, 20 grudnia 2019 r.
Arcybiskup Adam SZAL
Plac Katedralny 4
tel.(16) 6787460;  fax (16) 6782674

L. dz. 2392/1417/2019

 

 

Drodzy Mieszkańcy

Na progu świąt Bożego Narodzenia, przesyłam słowa pasterskiego pozdrowienia w Panu, życzę błogosławionych dni na ostatniej prostej adwentowej drogi i równie radosnego przeżywania świętej tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. W tych słowach pragnę również wyrazić wielką wdzięczność dla duszpasterzy, lokalnych władz samorządowych i wolontariuszy, którzy włożyli już wiele zaangażowania i podjęli wiele pięknych inicjatyw na rzecz przyszłorocznego Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w Błażowej w dniach 3-5 kwietnia 2020 roku pod hasłem „Uklęknij i wstań”.

Tradycją Spotkań Młodych jest ogłaszanie nowego miejsca kolejnego spotkania. Na zakończenie Mszy św. w Niedzielę Palmową, przed uroczystym rozesłaniem, proboszcz i dziekan błażowski, ks. Jacek Rawski, oficjalnie zaprosił zgromadzoną na stadionie młodzież na kolejne spotkanie do Błażowej. Odpowiedzią były spontaniczne i radosne okrzyki oraz wdzięczne oklaski. Po końcowym błogosławieństwie Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, do ołtarzowego podium podeszła delegacja młodzieży z Błażowej i z ewangeliczną dumą wzięła Krzyż SMAP-u na swoje ramiona. Za krzyżem ruszyli w procesji: asysta liturgiczna, celebransi i pozostali uczestnicy Eucharystii. Ten piękny obrzęd zaproszenia, przyjęcia krzyża i pójścia za nim już wtedy zrodził we mnie obraz gościnnych progów Błażowej oraz sąsiednich parafii, otwartych na przyjęcie młodych pielgrzymów w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. To On powiedział: Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich.

Siostry i Bracia – Kochani Młodzi Przyjaciele!

Już dzisiaj wybiegam radosną myślą do spotkania w błażowskim Wieczerniku, który zgromadzi kilka tysięcy dziewcząt i chłopców z Archidiecezji Przemyskiej i – być może jak w ubiegłym roku – także ze Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz innych europejskich krajów. Mam głębokie przekonanie, że czas radosnego spotkania młodych, ich wspólne rozmowy w grupach dzielenia oraz refleksja i modlitwa przyczynią się do pogłębienia relacji z Panem Bogiem i między sobą. Ufam, że spotkanie będzie również wymownym znakiem i jednocześnie świadectwem, iż trwałą wspólnotę państw i narodów można zbudować jedynie na fundamencie wartości chrześcijańskich.

Motywowany doniosłością Spotkania w Błażowej, raz jeszcze bardzo proszę o życzliwą otwartość dla pielgrzymów, którzy zagoszczą w Państwa domach. Proszę także młodzież i wszystkich ludzi dobrej woli o to, abyście poczuli się gospodarzami tego spotkania przez włączenie się w posługę wolontariatu na rzecz błażowskiego Spotkania. Papież Franciszek na zakończenie ŚDM w Krakowie powiedział do wolontariuszy: Chciałbym podziękować Wam, wolontariusze i dobroczyńcy za wszystko, co zrobiliście. Chciałbym podziękować za godziny spędzone na modlitwie, bo wiem, że te Dni zostały wyrzeźbione ogromem waszej pracy i modlitwy.

Inspirowany słowami Ojca Świętego Franciszka, zwracam się do Was, drodzy wierni z Błażowej, Borku Starego, Futomy, Kąkolówki, Lecki, Piątkowej i Hyżnego z prośbą o zaangażowanie się w to Wydarzenie Wiary. Dotkniętych krzyżem choroby proszę dodatkowo: ofiarujcie swoje cierpienia w intencji naszego Spotkania Młodych. Mocno wierzę, że Spotkanie Młodych ze sobą i  Waszymi Parafiami wyrzeźbi szlachetne dzieło – wspólnotę pielgrzymów i parafian gotową z wiarą uklęknąć przed tajemnicą Eucharystii i wstać…, aby jak powiedział św. Jan Paweł II na Spotkaniu młodych z całego świata w 2000 roku w Rzymie „w mocy Bożego Ducha zaświadczyć, że Eucharystia jest największym skarbem Kościoła, gdyż jest znakiem realnej obecności ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana„. Ufam, że to świadectwo pomoże wielu młodym (i nie tylko) przyjąć Eucharystię i uczynić ją największym skarbem swojego chrześcijańskiego życia.

 

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Pański 2020 oraz na czas przygotowań do Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, prosząc o wstawiennictwo św. Jana Pawła II,  z serca błogosławię.

 

 

Arcybiskup Metropolita Przemyski

+ Adam Szal