ZNAK MISJI  SMAP 2020 – TYGODNIK KATOLICKI NIEDZIELA

 Eucharystia jest największym skarbem Kościoła. W Kościele i przez posługę Kościoła klękamy przed Najświętszym Sakramentem, zwłaszcza podczas Mszy Świętej, którą uroczyście celebrujemy każdego dnia, a zwłaszcza w niedzielę. „NIEDZIELA” – to również nazwa TYGODNIKA KATOLICKIEGO.

 

Czas Kościoła we współczesnym świecie domaga się, aby rok duszpasterski poświęcony Eucharystii przyczynił się także do nowego otwarcia ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z dodatkiem Niedziela Przemyska. Tygodnik ten winien być obowiązkową lekturą katolika.

 

Dlatego każdy uczestnik  SMAP otrzyma okolicznościowe wydanie Niedzieli Przemyskiej jako znak misji inspirujący do systematycznego czytania prasy katolickiej, co wymaga indywidualnej lub wspólnotowej prenumeraty tego czasopisma. Owszem, prenumerata kosztuje, ale – jak mówił do młodych Jan Paweł II – to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość.

(Apel Młodych, Jasna Góra – 18 czerwca 1983).

 

Czytelnictwo prasy katolickiej stanowi niezwykle ważny i twórczy element
w procesie pogłębiania wiary i wiedzy religijnej oraz w kształtowaniu eklezjalnej mentalności. Ta triada zdobywanych umiejętności wzmacnia katolicką tożsamość i jest mocnym atutem świadectwa wiary w świecie, który coraz częściej nie dowierza.

 

„Wiara nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy i pokłada w nim ufność. Wiara i rozum to dwa skrzydła na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” (Jan Paweł II na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – 1999)