Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej związane jest bardzo ściśle z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, gdyż to On podkreślał, że młodzież jest wielkim potencjałem Kościoła.

Dowodem na to są słowa skierowane przez papieża do młodych:

,,Otwórzcie drzwi Chrystusowi’’

,,Wy jesteście nadzieją Kościoła, nadzieją Ojczyzny, jesteście moją nadzieją’’

Papież pragnął włączyć w aktywne życie Kościoła młodzież pracującą i studentów niezaangażowanych w żadną formację. „Młodzież stojąca w drzwiach kościoła też jest nasza” – mawiał. Z jego inicjatywy powstały Grupy Apostolskie, które do diecezji przemyskiej trafiły z inicjatywy ówczesnego diecezjalnego duszpasterza młodzieży ks. Franciszka Rząsy.    Jan Paweł II w 1984r. zapoczątkował  Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Rzymie. Echem, czy też odpowiedzią na inicjatywę Ojca Świętego, było organizowanie spotkania młodych przez ks. Franciszka Rząsę. Pierwsze rekolekcje odbyły się w Ustrzykach Górnych w 1984 r.

W każdą  Niedzielę Palmową przygotowywał on, diecezjalne spotkanie młodych w przemyskiej Katedrze, w duchowej łączności z Papieżem oraz młodzieżą z całego świata, celebrując uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy, ale jednocześnie wyznając wiarę paschalną w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.

Ks. Abp Józef Michalik zanim został biskupem przemyskim posługiwał w Rzymie przy Janie Pawle II. Pracował w duszpasterstwie osób świeckich. Był bezpośrednio zaangażowany przy organizowaniu ŚDM. Gdy Abp Józef przybył do naszej archidiecezji, stało się czymś naturalnym, że w diecezji  Światowy Dzień Młodzieży przeżywany w kościołach lokalnych z okazji Niedzieli Palmowej, przyjmuje formułę trzydniowego spotkania młodych.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Przemyślu i uczestniczyło w nim około 3 tys. młodzieży z Archidiecezji Przemyskiej. Udział przez 3 dni w celebracji Niedzieli Palmowej potwierdził, że młodzież która przyjechała,  przez swoją modlitwę, przez swoją chrześcijańską radość dała piękne świadectwo wiary, który zrobiło niezwykłe wrażenie nie tylko  na duszpasterzach, ale również na mieszkańcach Przemyśla.  Świadectwo to motywowało i motywuje trud organizowania takich spotkań przez następne lata, oraz pielęgnowanie formułę trzydniowej celebracji Niedzieli Palmowej.

Młodzież spotyka się w różnych miastach naszej archidiecezji a hasła spotkań tworzą swego rodzaju Katechizm Młodych.

 • 1993 Przemyśl – „Przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości” (por. J 10, 10)
 • 1994 Przemyśl – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 15, 5)
 • 1995 Krosno – „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę, która zbawia
 • 1996 Jarosław – „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)
 • 1997 Sanok – „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)
 • 1998 Łańcut – „Duch Święty was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)
 • 1999 Leżajsk – „Ojciec was miłuje” (J 16, 27)
 • 2000 Przemyśl – „A Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14)
 • 2001 Krosno – „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)
 • 2002 Jarosław – „Wy jesteście solą dla ziemi… wy jesteście światłem świata…” (Mt 5, 13-14)
 • 2003 Sanok – „Z Maryją adorujemy Oblicze Jezusa
 • 2004 Łańcut – „O nową wyobraźnię Miłosierdzia
 • 2005 Leżajsk – „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
 • 2006 Przeworsk – „Przywracajmy nadzieję młodym
 • 2007 Brzozów – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu
 • 2008 Krosno – „Bądźmy uczniami i świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego
 • 2009 Przemyśl – „Otoczmy troską życie
 • 2010 Jarosław – „Bądźmy świadkami miłości, aby osiągnąć życie wieczne
 • 2011 Sanok – „Przez wiarę zakorzenieni w Chrystusie
 • 2012 Łańcut – „Radośni, bo Kościół naszym domem
 • 2013 Przeworsk – „Idźcie i bądźcie solą ziemi
 • 2014 Leżajsk – „Wierzę w Syna Bożego
 • 2015 Brzozów – „Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8)
 • 2016 Przemyśl – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
  (Z racji na ŚDM w Krakowie, Spotkanie Młodych odbyło się najpierw w wersji „skróconej” w Przemyślu – dwudniowa celebracja Niedzieli Palmowej, 19-20 marca 2016 r., zaś w pełnym wydaniu Spotkanie Młodych AP odbyło się w dniach 20-25 lipca 2016 r. z udziałem pielgrzymów z 13 krajów świata.)
 • 2017 Ustrzyki Dolne – „Idźcie i głoście Ewangelię” (por. Mk 16,15)
 • 2018 Radymno – ,, Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym’’
 • 2019 Dukla – ,,W mocy Bożego Ducha’’
 • 2020 Błażowa – „Uklęknij i wstań”
 • 2021 Krosno

źródło:

Radio Fara: SMAP – Powrót do korzeni… – ks. Tadeusz Biały, Radiowe Forum Młodych z 21 marca 2014 r.

http://przemyska.pl/smap-2018-laboratorium-wiary-1/

https://ekai.pl/bp-jamrozek-do-mlodziezy-bycie-chrzescijanami-to-prawdziwy-powod-do-chluby/

 – Bp Jamrozek do młodzieży: bycie chrześcijanami to prawdziwy powód do chluby