Przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych Taizé we Wrocławiu odbywają się w Archidiecezji Przemyskiej w następujących ośrodkach:

      Ośrodek       Koordynator         Nr telefonu

  • Przemyśl – ks. Tadeusz Biały        – 608426226
  • Jarosław  – ks. Łukasz Szydełko   – 691119816
  • Leżajsk     – ks. Grzegorz Socha     – 888555336
  • Łańcut      – ks. Wiktor Florek       – 509799932
  • Sanok       – ks. Michał Kozak        – 723404313
  • Krosno     – ks. Tadeusz Piwiński – 509169091

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się tutaj.

Informacja o kosztach i rodzajach transportu oraz zgłoszeniach można uzyskać w odpowiednim ośrodku.

Można również dokonać zgłoszenia za pomocą poniższego formularza:

Dane osobowe znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym są gromadzone przez organizatora wyjazdu, by kontaktować się z Wami oraz z innymi osobami wymienionymi w formularzu w sprawach związanych ze spotkaniem, na które się zgłosiliście. Informacje te nie są udostępniane żadnej organizacji z zewnątrz, nie są też nigdy wykorzystywane do celów handlowych. Dane przechowywane są w sposób bezpieczny, a osoby pracujące w zespole przygotowującym spotkania są starannie instruowane o konieczności poszanowania prywatności informacji, w które mają wgląd. Wyrażenie zgody w formularzu daje organizatorowi możliwość wysłania Wam wiadomości, które mogą Was interesować, np. o spotkaniach w waszym regionie lub kraju, lub informacje które mogą być użyteczne przy planowaniu przyszłego pobytu we Wrocławiu. Korespondencja mailowa jest zwykle usuwana 18 miesięcy po dacie spotkania, na które się zgłosiliście. Wszystkie inne dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym (imiona, adresy mailowe, numery telefonu itd.) są usuwane po upływie 2 lat. Wszelkie informacje finansowe dotyczące waszych wpłat są przetwarzane przez bank: z informacji tych otrzymujemy i przechowujemy jedynie potwierdzenie. Jeśli chcecie poprosić o wgląd w wasze dane osobowe przechowywane w systemie zgłoszeniowym organizatora wyjazdu, lub poprosić o ich usunięcie (po upływie okresu, przez który jesteśmy zobowiązani je przechowywać). Dane osobowe przechowywane są przez Wydział Duszpasterstwa Młodzieży w Przemyślu, Plac Katedralny 4a.