Imię

    Miejscowość

    Telefon

    E-mail

    Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą przy ul. Katedralnej 4a, 37-700 Przemyśl. Moja zgoda uwzględnia zbieranie tych danych, ich utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jestem świadom, że w każdej chwili mogę wycofać tę zgodę w części lub całości, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

    W celu przesłania zgłoszenia akceptacja powyższej zgody jest obowiązkowa.