Nabożeństwu „Góra błogosławieństw” przewodniczył Bp Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy Archidiecezji przemyskiej.
[pliki]