taize_praha_news2 stycznia w Pradze (Czechy) zakończyło się, trwające od 29 grudnia 2014 roku, Europejskie Spotkanie Młodych, zorganizowane przez wspólnotę ekumeniczną z Taize. Spotkaniu przyświecało hasło „Być solą ziemi”. W 37. etapie Pielgrzymki zaufania przez ziemię, uczestniczyło ponad 30 tysięcy młodych chrześcijan z  65 krajów, w tym prawie 6 tysięcy Polaków.

Uczestnicy Spotkania, poprzez modlitwę, spotkania w grupach dzielenia i refleksję br. Aloisa, przeora Wspólnoty z Taize, zastanawiali się jak młodzi chrześcijanie mogą „być solą ziemi” we współczesnym świecie; co zrobić, aby w swoich środowiskach wprowadzać pokój i pojednanie.

Brat Alois, wyrażając radość z obecności na modlitwie wielu młodych z Ukrainy, Rosji i Białorusi, zapowiedział, że 12 kwietnia 2015 r. – w dniu Paschy prawosławnej –  bracia z Taize wraz ze 100 młodymi cudzoziemcami, udadzą się z pielgrzymką zaufania do Moskwy, Kijowa i Lwowa.

Okolicznościowe przesłanie do uczestników Spotkania w Pradze, skierował także Ojciec Święty Franciszek, w którym czytamy m. in. „Wy także jesteście wezwani, by otwierać drogi wolności, oddając się do dyspozycji tak jak Maryja z Nazaretu, kiedy przyjęła do siebie życie Syna Bożego (…). Papież ma zaufanie do waszej wyobraźni i kreatywności, aby radość Ewangelii była dziś głoszona i słyszana w waszych krajach”.

W europejskim wydarzeniu  wiary, uczestniczyła  prawie 100 osobowa grupa pielgrzymów z archidiecezji przemyskiej. Młodym pątnikom towarzyszyli ks. Jacek Michno (Sanok), ks. Antoni Michno (Krosno) i ks. Grzegorz Maj (Jarosław). Do udziału w Europejskim Spotkaniu Młodych w Pradze, nasi pielgrzymi przygotowywali się –  począwszy od października 2014 roku – w Punktach przygotowań w Jarosławiu, Krośnie, Przemyślu i Sanoku

Ks. Tadeusz Biały