Wśród trosk Kościoła jest pełna nadziei pamięć o dzieciach i młodzieży, których wszelkimi sposobami, staramy się włączyć w życie wiarą i zainteresować bliskością Chrystusa. Z tej to właśnie racji organizujemy coroczne spotkania młodych z całej archidiecezji, aby pokazać im życie ludzi wierzących w różnych rejonach i środowiskach. W tym roku chcielibyśmy tym młodym ludziom pokazać Brzozów i sąsiednie parafie.

Już za niespełna 40 dni tj. w dniach 27-29 marca 2015 r., w Brzozowie odbędzie się to Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Jego hasłem są słowa wyjęte z Pisma świętego: „Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8). Do Brzozowa przyjedzie kilka tysięcy dziewcząt i chłopców, aby we wspólnocie rówieśników – poprzez refleksję, wzajemne rozmowy i modlitwę oraz udział w celebracjach liturgicznych, doświadczyć uzdrawiającej mocy sakramentów świętych i radości nawrócenia. Prosimy mieszkańców Brzozowa o pomoc w zorganizowaniu tego spotkania i o życzliwe przyjęcie młodzieży, którą ponownie serdecznie zapraszamy na trzy­dniową celebrację Niedzieli Palmowej we wspólnocie diecezjalnej.

Spotkanie w Brzozowie będzie także ważnym etapem duchowej drogi w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Czas oczekiwania na to światowe wydarzenie wiary, z udziałem Ojca Świętego Franciszka, domaga się od nas głębszego otwarcia na Pana Boga i na drugiego człowieka.

smap_plakat