Znaki Światowych Dni Młodzieży docierają do młodzieży z całego świata,  dlatego też trzeciego dnia ich peregrynacji w Przemyślu nawiedziły niektóre szkoły. Najpierw przybyły do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Nabożeństwo przygotowane przez uczniów, absolwentów oraz katechetów miało miejsce w szkolnej auli. Na wstępie odczytano fragment Pisma Świętego, który poprzedził wspólny śpiew. Po wykonaniu hymnu ŚDM przesz szkolny zespół, uczniowie przeczytali przygotowane przez siebie rozważania na temat krzyża, w których poruszyli ważne problemy dotykające młodzieży. Pod koniec adoracji, każdy z obecnych mógł podejść do Krzyża i Ikony, aby pomodlić się w ich obecności.

Kolejną szkoła do której przeniesiono Znaki ŚDM, był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza. Młodzież w tradycyjnych strojach ukraińskich odebrała Krzyż i Ikonę od kolegów i koleżanek z I LO. W czasie nabożeństwa młodzież zgromadzona na sali gimnastycznej modliła się w języku ojczysty, prosząc o pokój na Ukrainie oraz dobre przygotowanie do ŚDM.

Następnie Znaki ŚDM zostały przewiezione do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Czas nawiedzenia Znaków ŚDM w tej szkole rozpoczęła Liturgia Słowa, po której rozpoczęła się adoracja Krzyża i Ikony, poprzedzona Koronką do Miłosierdzia Bożego. Każdy z uczniów miał okazję do chwili osobistej refleksji i modlitwy przy Krzyżu.

Ostatnią szkołą do której dotarły Znaki ŚDM było II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego. Spotkanie rozpoczęło się świadectwami osób, które już były na ŚDM. Następnie Znaki zostały uroczyście wprowadzone do szkoły w towarzystwie śpiewu szkolnego zespołu. Nie zabrakło też czasu na prywatną adorację. Uczniowie mogli podejść do Krzyża i Ikony dotknąć ich składając przy tym do koszyka napisaną przez siebie intencję.

Elżbieta Jasina, Małgorzata Penar, Anita Polańska

[nggallery id=227]