W niedzięlę, 21 lutego br., zakończyły się w Przemyślu trwające od 15 lutego, warsztaty formacyjno-muzyczne Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej. Zajęcia muzyczne prowadziła dr Monika Brewczak (dyrygent Diakonii) we współpracy z Grażyną Winiarz  (Chór Jednego Serca, Jednego Ducha) i Bartłomiejem Kalinką (kierownik sekcji muzycznej Diakonii).

Podczas warsztatów został przygotowany repertuar pieśni, którymi modlić się będziemy podczas dwudniowej celebracji Niedzieli Palmowej w Przemyślu (19-20 marca 2016) i projekt muzyczny, także w wersji angielskiej, na ŚDM Dni w Diecezji (20-25 lipca 2016).

Młodzi artyści pielęgnowali również duchową drogę w kierunku tych wydarzeń wiary poprzez udział w celebracjach eucharystycznych z konferencjami formacyjnymi, w celebracji Sakramentu Pojednania czy w adoracji krzyża. Moderatorem duchowej drogi był ks. Tadeusz Biały z grupą pedagogów i animatorów: s. Jadwigą Marszałek (służebniczka), Karoliną Molenda, Eweliną Szewczyk i Krystianem Szewczykiem. Nad logistyką warsztatów czuwała Anna Antoniewska-Dubiel. Młodych artystów odwiedził i modlił się z nimi bp Stanisław Jamrozek.

Warsztaty zakończyły się koncelebrowaną Mszą św. w Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczył ks. prał. Mieczysław Rusin, proboszcz parafii w asyście m. in. ks. prał. Jana Stanisza, spowiednika Diakonii oraz ks. Macieja Fladera, wikariusza i dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji AP. We Mszy św. uczestniczyli również rodzice młodych posługujących w Diakonii. Po zakończonej Eucharystii, Diakonia Muzyczna dzieliła się ewangelią w piosence prezentując „dorobek” tygodniowej twórczości. Koncert został dedykowany rodzicom i dyskretnemu Darczyńcy, który obdarował uczestników warsztatów 10 kilogramowym tortem (fot. poniżej).

Dobrze wykorzystany czas modlitewnego, wokalnego i muzycznego „Wieczernika” podniósł ku górze serca i głosy artystów, dzięki czemu Diakonia Muzyczna postawiła ważny krok w kierunku posługi ewangelizacyjnej w nadchodzących wydarzeniach wiary w przemyskim Ein Karim.

ks. Tadeusz Biały

[icon name=”picture-o” class=”” unprefixed_class=””] GALERIA GRZEGORZA PANKIEWICZA

DM-warsztaty-luty2016-tort