„Wakacje z Bogiem” –  Rekolekcje Ruchu Apostolstwa Młodzieży 2016

Nr turnusu Terminy rekolekcyjne Ustrzyki Górne Wybrzeże k. Dubiecka
I 27.06. – 04.07. 2016 I° RAM II° Dziewczynki Maryi
II 04.07. – 11.07. 2016 II° RAM I° Mały Apostoł
III 11.07. – 18.07. 2016 III° RAM II° RAM
IV 18.07. – 25.07. 2016 ŚDM ŚDM
V 25.07. – 01.08. 2016 ŚDM Dziewczynki Maryi
VI 01.08. – 08.08. 2016 I° RAM III° RAM
VII 08.08. – 15.08. 2016 II° RAM II° Mały Apostoł
VIII 15.08. – 22.08. 2016 III° RAM I° RAM
IX 22.08. – 29.08. 2016 IV° RAM II° Dziewczynki Maryi

Uwagi i informacje:

Rekolekcje to czas wakacyjny przeżywany z Bogiem, możliwość modlitwy i refleksji, spotkania ciekawych ludzi, doświadczenia wspólnoty oraz odkrycia swego życiowego powołania. Rekolekcje mają charakter religijny (Msza św., modlitwa, konferencje i dyskusje religijne). Przewidziany jest też czas wolny, zabawy i wycieczki. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do przeżycia tych dni.

 • Rekolekcje I° RAM – młodzież: 13 – 14 lat
 • Rekolekcje II° RAM – młodzież: 15 – 16 lat
 • Rekolekcje III° RAM – młodzież: 17 – 18 lat
 • Rekolekcje IV° RAM – młodzież: 19 lat i starsi
 • Rekolekcje I° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 8 – 10 lat
 • Rekolekcje II° Dziewczynki Maryi – dziewczynki: 11 – 12 lat
 • Rekolekcje I° Mały Apostoł – chłopcy: 8 – 10 lat
 • Rekolekcje II° Mały Apostoł – chłopcy: 11 – 12 lat

Bardzo prosimy o przestrzeganie grup wiekowych i stopni rekolekcji!

Warunki zgłoszeń:

 1. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc w  biurze Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Przemyślu, przy ul. Fredry 5/4, I piętro (w pobliżu Archikatedry), tel. 536 318 933 (biuro czynne od 4 maja br. w tygodniu (pon-pią) w godz. 13.00- 17.00 i w soboty w godz. 9.00-13.00). Nasza strona internetowa: www.ram.przemyska.pl (e-mail: ram.przemysl@gmail.com). Koszt rekolekcji – 260 zł.
 1. W przypadku listowego zgłoszenia należy podać dokładny adres uczestnika rekolekcji, termin i miejsce wybranego turnusu oraz przesłać zaliczkę (100 zł) i dołączyć kopertę ze znaczkiem na korespondencję zwrotną. Pieniądze przesyłamy przez konto bankowe RAM (Bank Zachodni WBK nr 44 1500 1634 1216 3004 4753 0000), na przesyłkach muszą być zawarte w/w dane o osobach i turnusach. Telefonicznie lub za pomocą Internetu możemy tylko rezerwować turnusy! Przy zapisie w biurze RAM należy także wpłacić zaliczkę – pozostałą kwotę wpłacamy na miejscu. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje po 1 czerwca 2016 r., kwota zaliczki nie będzie zwracana.
 1. Po zgłoszeniu i wpłacie zaliczki młodzież i dzieci otrzymają kartę uczestnictwa, którą należy wypełnić, zaopatrzyć w pieczęć swojej parafii, podpis duszpasterza i rodziców (w przypadku młodzieży do 18 lat). Na karcie uczestnictwa należy koniecznie wpisać numer legitymacji ubezpieczeniowej, PESEL uczestnika rekolekcji lub jego rodzica, imię i nazwisko lekarza pierwszego kontaktu a także informację o chorobach i przyjmowanych lekach.

Uwaga! Dojazd na rekolekcje i powrót we własnym zakresie!

Moderatorzy: ks. Jan Mazurek, ks. Krzysztof Żyła