sdm_krosno3_newsW duchu wiary młodzież Kościoła przygotowuje się do przeżywania Światowych Dni Młodych w Krakowie. W tę inicjatywę pragnie się włączyć także polska młodzież. W wielu parafiach podejmowane są różne formy przygotowania zainteresowanej młodzieży. Podobnie, drogę duchowego przygotowania rozpoczęła młodzież z części dekanatu Krosno III.

Wraz z duszpasterzami (ks. Antonim Michno – Szczepańcowa, ks. Adamem Rybą – Zręcin, ks. Danielem Odorem – Żeglce) rozpoczęliśmy cykliczne modlitewno-formacyjne spotkania dla młodzieży, która pragnie uczestniczyć w niniejszym wydarzeniu zarówno na szczeblu Archidiecezji, jak i w samym spotkaniu z Ojcem Świętym w Krakowie.

Pierwsze ze spotkań odbyło się 28 kwietnia 2016 r. w Szczepańcowej. Kolejne spotkanie odbędzie się 25 maja o godz. 19.30 w Zręcinie. Wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem serdecznie
zapraszamy.

Wierzymy, iż duchowe przygotowanie pomoże każdemu z nas piękniej skorzystać z tego daru jakim są Światowe Dni Młodzieży. Niech Sam Chrystus, który jest Centrum tego wydarzenia, będzie umocnieniem na drogach życia każdego i każdej z nas.

ks. Daniel Odor, Żeglce