Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha.

(Jan Paweł II, Gniezno, 3 czerwca 1997 r.).

W mocy Bożego Ducha, budujemy Europę Ducha

Barwinek, 13 kwietnia 2019 r. godz. 14.30; granica polsko-słowacka

(Parking Obwodu Drogowo – Mostowego w Dukli  – Oddział w Barwinku)

 

W sobotę, 13 kwietnia 2019 r., o godz. 14.30w ramach Spotkania Młodych  Archidiecezji Przemyskiej w Dukli (12-14 kwietnia 2019 r.) – odbędzie się również modlitewne spotkanie na granicy polsko-słowackiej w Barwinku, pod hasłem: ”W mocy Bożego Ducha, budujemy Europę Ducha. Proklamacja DEKALOGU i Koronka do Miłosierdzia Bożego”.

 

Pomni na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II – Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha – wszystkich ludzi dobrej woli z Polski i zza granicy zapraszamy do Barwinka na wielką modlitwę i refleksję w kierunku jedności Europy, zbudowanej na fundamencie wartości chrześcijańskich.  

 

W imieniu Organizatorów

Ks. Tadeusz Biały

    Ks. Łukasz Mroczek

 

 

Wersja ukraińska

«Не буде єдності Європи, поки вона не стане спільнотою Духа»

(Ян Павло ІІ, м.Гнезно, 3 червня 1997р.)

 

 

В силі Божого Духа -будуємо Європу Духа

м.Барвінок, 13 квітня 2019р. год. 14:30; польсько-словацький кордон

 

В суботу, 13 квітня 2019 року в годині 14:30 –в рамках Зустрічі Молоді Архідієцезії Перемишля в м.Дуклі (12-14 квітня 2019р.). Також відбудеться  молитовна зустріч на польсько-словацькому кордоні в м. Барвінку, під гаслом: «В силі Божого Духа – будуємо Європу Духа. Проголошення Десяти Заповідей і Коронка до Божого Милосердя».

 

Пам’ятай слова Святого Отця Яна Павла ІІ:«Не буде єдності Європи, поки вона не стане спільнотою Духа» – всіх бажаючих з України та з-за кордону запрошуємо до м. Барвінка на спільну молитву і роздуми про єдність Європи, збудованої на фундаменті християнських цінностей.

 

                                                                                                                                     Від Імені організаторів

                                                                                                                                       Отець Tadeusz Biały

                                                                                                                                       Отець Łukasz Mroczek

 

 

wersja słowacka

Nebude jednoty Európy, kým sa tá to ne založí na jednote ducha

(Ján Pavol II., Gniezno, 3.06 1997 r.).

 

V moci Božieho Ducha budujeme Európu Ducha

Barwinek, 13. apríla 2019m hod. 14.30; polsko-slovenská hranica.

 

V sobotu 13. apríla 2019 o 14.30 hod. – v rámci Stretnutiamládeže z arcidiecézy Przemyśl v Dukle (12. – 14. apríla 2019) sauskutoční aj modlitebné stretnutie na poľsko-slovenskej hranici v Barwineku, a to sheslom: „V moci Božieho Ducha budujeme Európu Ducha. Vyhlásenie DEKALÓGU a Korunka Božieho milosrdenstva “.

 Pripomínajúc slová pápeža Jána Pavla II. – Nebude jednoty Európy, kýmsatá to ne založí na jednote ducha–pozývame všetkých ľudí dobrej vôle z Poľska a zozahraničia do Barwineka na veľkú spoločnúm odlitbu a reflexiu o jednote Európy, postavenej na základoch kresťanských hodnôt.

 

                                                                                                                      W mene Organizátorov

                                                                                                                            Ks. Tadeusz Biały

                                                                                                                            Ks. Łukasz Mroczek

 

 

Wersja angielska

 

There will be no union of Europe unless it is the communion of the spirit

(John Paul II, Gniezno, June 3rd 1997)

 

In the power of the Spirit of God, we built Europe of Spirit

Barwinek, April 13th 2019, at 14.30 Polish-Slovakian border

 

On Saturday, April 13th 2019 at 14.30 – during the Przemyśl Diocese Youth Day in Dukla (April 12-14 2019) the prayer meeting on Polish-Slovakian border in Barwinek will take place. The slogan of the meeting is “In the power of the Spirit of God, we build the Europe of Spirit. Proclamation of DECALOGUE and The Chaplet of the Divine Mercy”

 

Remembering the words of Holy Father John Paul II – There will be no union of Europe unless it is the communion of the spirit – we invite all people of goodwill from Poland and abroad to Barwinek for the great prayer and thought towards the union of Europe, built on the foundation of Christian values.

Do pobrania