Już po raz 10. na antenie Radia FARA realizowany jest projekt: “ADOPCJA MODLITEWNA MATURZYSTÓW”.

To akcja modlitewna polegająca na tym, że każdy maturzysta, który poprosi SMS-em o modlitwę, otrzymuje duchowego opiekuna, tzw. anioła, który w czasie trwania akcji codziennie modli się w jego intencji. Nie tylko o dobre wyniki matury, lecz także o dobre rozeznanie życiowego powołania i dobre wybory w życiu.

W tym roku projekt: “ADOPCJA MODLITEWNA MATURZYSTÓW” rozpoczyna się 18 listopada 2019 r., we wspomnienie liturgiczne bł. Karoliny Kózkówny, i potrwa do 31 maja 2020 r.

Patronką projektu jest właśnie bł. Karolina Kózkówna, która już we wczesnym dzieciństwie obdarzona została specjalną łaską: postanowiła należeć tylko do Boga. Była zdolną i sympatyczną dziewczyną, chętnie się uczyła. Z bardzo dobrymi ocenami ukończyła cztery klasy szkoły powszechnej. Od najmłodszych lat czuła się apostołką Jezusa. Brała aktywny udział w życiu parafii, należała do różnych grup, jak np. Apostolstwo Modlitwy. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Uczyła dzieci katechizmu, a zajęcie to dawało jej wielką radość. Najbardziej ulubioną modlitwą Karoliny był różaniec. Miała też wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej i Jezusa Eucharystycznego, którego często adorowała.

Zginęła w 17. roku życia, 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Dzięki specjalnej pomocy od Pana, Karolina obroniła swą godność dziecka Bożego. Wybrała śmierć, by pozostać czystą, całą dla Boga, który ją ukochał i przygarnął do siebie. Karolina potwierdziła swą misję głoszenia Ewangelii przez śmierć męczeńską.

Jej krótkie, ale bogate życie, pełne wymagań od siebie czyni ją dobrym przykładem dla dzisiejszej młodzieży, w tym przypadku maturzystów.

W dniu rozpoczęcia projektu modlitwą zostało objętych 550 maturzystów z terenu archidiecezji przemyskiej. Organizatorzy akcji są jednak otwarci i czekają na zgłoszenia z prośbą o modlitwę od maturzystów z całej Polski.

Wystarczy, że maturzysta wyśle prośbę o modlitwę SMS-em na numer 664 079 997, w treści wpisując jako pierwsze słowo MATURA, swoje imię i miejscowość (np. MATURA, Adam, Przemyśl). Na numer proszącego o modlitwę maturzysty organizatorzy odeślą imię osoby, która codziennie będzie modlić się w jego intencji.

Źródło: https://przemyska.pl/radiofara/