W czas Wielkiego Postu na stałe wpisało się Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które jest trzydniową celebracją Niedzieli Palmowej. W związku z tym już od pierwszego tygodnia tego okresu chcemy na antenie Radia FARA przygotowywać się na SMAP, który odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2020 r., w Błażowej.

Dlatego od poniedziałku do piątku o godz. 11:30 i 18:40 w programie radiowym zagościła nowa audycja „Uklęknij i wstań”, która jest okazją do rozmowy o Spotkaniach Młodych Archidiecezji Przemyskiej i przygotowaniach do spotkania w Błażowej z organizatorami oraz uczestnikami. Sam tytuł programu zaczerpnięty jest z aktualnego, już dwudziestego siódmego SMAPu.

W nadchodzących tygodniach zapraszamy na spotkania z różnymi osobami, które jeszcze lepiej wytłumaczą czym jest Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, ale przede wszystkim – dobrze nas przygotują do tego czasu!

Łukasz Sztolf

Źródło: https://przemyska.pl/2020/03/06/ukleknij-i-wstan-radiowe-przygotowanie-do-smap-w-blazowej/