Młodym i nie tylko, w trudnym okresie „odosobnienia” z powodu epidemii koronawirusa  i obowiązującej mądrej zasady „zostań w domu”, proponujemy twórcze wykorzystanie czasu na bezpośrednie przygotowanie się do setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, która przypada w dniu 18 maja 2020 roku. Czas zarazy jest bolesną ciemnością, która nam bardzo doskwiera. Dlatego zapraszamy do wykonania PIĘCIU KROKÓW ŚWIATŁA w oparciu o różańcowe Tajemnice Światła, które wprowadził Jan Paweł II Listem Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” (16.10.2002 r.). Wejście na tę drogę prowadzi do fascynującego odkrycia, że nasz Zbawiciel, Chrystus Jezus, przezwyciężył śmierć, a na życie
i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (por. 2 Tym 1,10). Pielgrzymować na URODZINY – Święto Dziękczynienia za dar Jana Pawła II – to znaczy wypełnić KROKI treścią nauczania papieskiego, ze wskazaniem na wybrane Orędzia kierowane do młodych z okazji Światowych Dni Młodzieży (obchodzone są w Niedzielę Palmową od 1985 roku).

Uważna lektura Listów Ojca Świętego z pewnością przyczyni się do pogłębienia wiary i wiedzy religijnej, do wzmocnienia katolickiej tożsamości i do kształtowania chrześcijańskiej mentalności. Te przymioty i umiejętności są niezwykle mocnymi atutami katolika w perspektywie współczesnych wyzwań ewangelizacyjnych, które domagają się świadectwa – twórczych aktywności eklezjalnych i apostolskich, społecznych, kulturalnych i politycznych.     

Proponujemy, aby KROKI ŚWIATŁA stawiać przez pięć kolejnych czwartków (dzień Tajemnic Światła), począwszy od 16 kwietnia 2020 r., i celebrować je w przestrzeni „Domowego Kościoła” według następującego scenariusza:

– zapalenie świecy chrzcielnej – Światło Chrystusa

– odczytanie fragmentu Pisma św. – Światło Słowa Bożego odsłaniające Tajemnicę

– czytanie duchowne – wybrany fragment Orędzia na ŚDM

– chwila twórczej refleksji w ciszy – inspirowanej Ewangelią i Orędziem – odpowiedź życia

– rozważanie stosownej Tajemnicy Światła.

 

W każdym kolejnym tygodniu będziemy udostępniać rozważania do poszczególnych kroków światła.