PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY DO ARCHIKATEDRY W PRZEMYŚLU

W niedzielę – 11 października 2020 roku – odbędzie się PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY DO ARCHIKATEDRY W PRZEMYŚLU (ETAP I) inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej w grupach apostolskich. Wydarzeniu Pielgrzymki przyświecać będzie motto „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J 12,21).

Tak też nazywa się  projekt duszpasterski – zadanie apostolskie do zrealizowania na poziomie parafii, dekanatu bądź rejonu, w najbliższym stosownym dniu po archikatedralnej Pielgrzymce jako jej drugi finalny etap.

Inicjatywa powiązana jest z okolicznościowym wydaniem Niedzieli Przemyskiej (18 października 2020) napisanej przez młodych dla młodych.

Z racji trwającej pandemii Pielgrzymka odbędzie się w reżimie sanitarnym (maseczki, dystans)
i w ograniczonej ilości pątników – zapraszamy po jednej osobie z każdej parafii, ze stowarzyszeń
i ruchów eklezjalnych oraz księży: dekanalnych duszpasterzy młodzieży i moderatorów duszpasterstw specjalistycznych.

Ramowy program Pielgrzymki (etap I) jest następujący:

11.00 – Zawiązanie wspólnoty i prezentacja projektu Chcemy ujrzeć Jezusa  (Archikatedra).
11.30 – EUCHARYSTIA z obrzędem przyjęcia Światła oraz Krzyża SMAP – przewodniczy Ks. Abp A. Szal.
(wyznaczone osoby przyjmują Światło, a  młodzi z Błażowej przekazują Krzyż SMAP rówieśnikom z Krosna).
13.30 – Agapa.

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY – ETAP II

(parafie, dekanaty, rejony):

(termin ustalą dekanalni duszpasterze młodzieży z księżmi proboszczami, katechetami i moderatorami)

– realizacja projektu „Chcemy ujrzeć Jezusa” (w cztero – stacyjnej formule);
– scenariusz akcji ewangelizacji i stosowne materiały są do pobrania na dole tej strony.

Ks. Tadeusz Biały – duszpasterz młodzieży

Ps. 1
a/ pogłębiająca się wśród młodzieży obojętność na Boga, każe nam z większą śmiałością prosić księży o podjęcie inicjatywy Chcemy ujrzeć Jezusa, tym bardziej, że projekt adresowany jest do ludzi młodych, których tempo wiary jest różne, także do tych, którzy jeszcze nie ruszyli z miejsca w kierunku wiary. Mamy nadzieję, że ta akcja – z obrzędem przekazania katedralnego Światła – będzie dobrą okazją do spotkania się z Panem Bogiem, w myśl słów św. Jana Pawła II: „Aby zobaczyć Jezusa, trzeba przede wszystkim pozwolić, by On popatrzył na nas!” (Jan Paweł II – ŚDM 2004);

b/ integralnym elementem projektu jest Tygodnik Katolicki „Niedziela” – akcja ma zwrócić uwagę na potrzebę korzystania z mediów katolickich. Jest to tym ważniejsze, że wielu młodych korzysta ze stron promujących akatolickie ideologie. W związku z tym prosimy o zamówienie dodatkowych egzemplarzy Niedzieli (18 października 2020) lub samej tylko wkładki przemyskiej (gratis). Warto odważnie zapromować to dzieło ewangelizacyjne (szkoła, parafia), aby z zaproszenia skorzystało jak najwięcej dziewcząt i chłopców, mając na uwadze słowa Pana «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego” (J1,39).

Zamówienia Przemyskiej Niedzieli Młodych – do 30 września br. należy kierować do Redakcji Niedzieli: e-mail: przemysl@niedziela.pl; tel. 16/678 06 00; kom. 601 855 100

Ps. 2
– wszystkich dekanalanych duszpasterzy młodzieży prosimy o przesłanie – do 25 września br. – aktualnych danych kontaktowych (imię i nazwisko, parafia i dekanat, e-mail i komórka)  – na adres: bialytad@gmail.com

– prosimy o zachęcenie młodych do posługi w Diakonii Muzycznej. Jesienne warsztaty: 9-11.10.2020 r.  Zgłoszenia do 30.09.br.: e-mail: diakmuz@gmail.com; Info: FB Diakonia Muzyczna; kom. 608 426 226