Duszpasterstwo Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej

Plac Katedralny 4a
37-700 Przemyśl

Kontakt z nami:
mlodemediaap@gmail.com

Przesyłanie materiałów do zamieszczenia:
info.mlodemediaap@gmail.com

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
ks. Marcin Wilk

xmwdmap@gmail.com
505 728 959

Przesyłanie świadectw o świętości
ks. Tadeusza Białego:

 bialesantosubito@gmail.com