Duszpasterstwo Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej

Plac Katedralny 4a
37-700 Przemyśl

mlodziez.przemyska@gmail.com

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
ks. Tadeusz Biały

bialytad@gmail.com
608 426 226

Odpowiedzialny za prowadzenie strony
ks.


Przesyłanie materiałów do zamieszczenia
info.mlodziez.przemyska@gmail.com