LABORATORIUM WIARY I – SMAP DUKLA 2019

Droga Spotkań Młodych w Archidiecezji Przemyskiej   

W ramach pierwszego spotkania, jak co roku, proponujemy zapoznać uczestników „laboratorium” z historią oraz ideą Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które wpisują się w Światowy Dzień Młodzieży obchodzony, od 34 lat, w Niedzielę Palmową w kościołach lokalnych, w duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi katolikami na całym świecie. Co dwa lata (za pontyfikatu Jana Pawła II) i co trzy lata (za pontyfikatu Benedykta XVI oraz  Franciszka) Światowe Dni Młodzieży   odbywają się także w wybranym mieście Europy lub innego kontynentu – ostatnie  XXXIV ŚDM z udziałem młodych katolików z całego świata miały miejsce w Panamie (17-27 stycznia 2019), a kolejne, w 2022 roku, odbędą się w Lizbonie (Portugalia).

Od samego początku – czyli od 34 lat – młodzież archidiecezji przemyskiej włącza się w tę ogólnoświatową modlitwę i refleksję młodych ludzi – od roku 1993 jeszcze bardziej intensywnie, bo przez trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej czyli Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Na zaproszenie Metropolity Przemyskiego, na przestrzeni tych 26 lat, młodzi spotykali się w niżej wymienionych miastach archidiecezji, a hasła Spotkań tworzą swego rodzaju Katechizm Młodych;

 • 1994 Przemyśl – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 15, 5)
 • 1995 Krosno – „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę, która zbawia
 • 1996 Jarosław – „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)
 • 1997 Sanok – „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)
 • 1998 Łańcut – „Duch Święty was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)
 • 1999 Leżajsk – „Ojciec was miłuje” (J 16, 27)
 • 2000 Przemyśl – „A Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14)
 • 2001 Krosno – „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)
 • 2002 Jarosław – „Wy jesteście solą dla ziemi… wy jesteście światłem świata…” (Mt 5, 13-14)
 • 2003 Sanok – „Z Maryją adorujemy Oblicze Jezusa
 • 2004 Łańcut – „O nową wyobraźnię Miłosierdzia
 • 2005 Leżajsk – „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
 • 2006 Przeworsk – „Przywracajmy nadzieję młodym
 • 2007 Brzozów – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu
 • 2008 Krosno – „Bądźmy uczniami i świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego
 • 2009 Przemyśl – „Otoczmy troską życie
 • 2010 Jarosław – „Bądźmy świadkami miłości, aby osiągnąć życie wieczne
 • 2011 Sanok – „Przez wiarę zakorzenieni w Chrystusie
 • 2012 Łańcut – „Radośni, bo Kościół naszym domem
 • 2013 Przeworsk – „Idźcie i bądźcie solą ziemi
 • 2014 Leżajsk – „Wierzę w Syna Bożego
 • 2015 Brzozów – „Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8)
 • 2016 Przemyśl – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
  (Z racji na ŚDM w Krakowie, Spotkanie Młodych odbyło się najpierw w wersji „skróconej” w Przemyślu – dwudniowa celebracja Niedzieli Palmowej, 19-20 marca 2016 r., zaś w pełnym wydaniu Spotkanie Młodych AP odbyło się w dniach 20-25 lipca 2016 r. z udziałem pielgrzymów z 13 krajów świata.)
 • 2017 Ustrzyki Dolne – „Idźcie i głoście Ewangelię” (por. Mk 16,15)
 • 2018 Radymno – ,, Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym’’
 • 2019 Dukla – ,,W mocy Bożego Ducha’’

W roku 2019 ks. abp Adam Szal zaprosił młodzież do Dukli (12-14 kwietnia 2019). Spotkanie będzie miało wymiar międzynarodowy, wszak udział w nim zapowiedzieli już Księża Biskupi wraz z młodzieżą z Koszyc (Słowacja) i z Mukaczewa (Ukraina); być może dołączą także młodzi z Węgier. Trzydniowej celebracji Niedzieli Palmowej przyświecać będzie hasło: „W mocy Bożego Ducha”.  

 W okolicznościowym Liście skierowanym do mieszkańców Dukli, Iwli, Jasionki i Równego – odczytanym w tamtejszych kościołach parafialnych (III Niedziela Adwentu – 13 grudnia 2018 r.) – ks. abp Adam Szal napisał m. in:

Siostry i Bracia – Kochani Młodzi Przyjaciele!

Bardzo się cieszę na dukielski „Wieczernik”, który zgromadzi kilka tysięcy dziewcząt i chłopców nie tylko z naszej archidiecezji, ale także i ze Słowacji, z Ukrainy i być może z Węgier. To wielonarodowe spotkanie będzie w jakimś sensie przedłużeniem wydarzenia z czerwca 1997 roku, gdy w Dukli gościł Ojciec Święty Jan Paweł II – twórca Światowych Dni Młodzieży i wielki orędownik zjednoczonej Europy Ducha. Po 22 latach od tamtego pamiętnego wydarzenia, to przygraniczne miasteczko stanie się opatrznościową przestrzenią realizacji przesłania świętego Jana Pawła II we wspólnocie młodzieży z ościennych krajów.  Mam głębokie przekonanie, że czas radosnego spotkania młodych, ich wspólne rozmowy w grupach dzielenia oraz refleksja i modlitwa przyczynią się do pogłębienia relacji z Panem Bogiem i między sobą; że spotkanie będzie również wymownym znakiem i świadectwem zarazem, iż trwałą wspólnotę państw i narodów można zbudować jedynie na fundamencie wartości chrześcijańskich.

Na zakończenie Metropolita Przemyski zwrócił się do młodych mieszkańców Dukli i okolicznych parafii:

Motywowany doniosłością Międzynarodowego Spotkania w Dukli raz jeszcze bardzo proszę o życzliwą otwartość dla pielgrzymów, którzy zadowolą się prostą gościnnością w Państwa domach. Proszę także młodych i wszystkich ludzi dobrej woli o to, abyście poczuli się gospodarzami tego spotkania przez włączenie się w posługę wolontariatu na rzecz dukielskiego Spotkania. Papież Franciszek na zakończenie ŚDM w Krakowie powiedział do wolontariuszy: „Chciałbym podziękować Wam, wolontariusze i dobroczyńcy za wszystko, co zrobiliście. Chciałbym podziękować za godziny spędzone na modlitwie, bo wiem, że te Dni zostały wyrzeźbione ogromem waszej pracy i modlitwy (Kraków, 31 sierpnia 2016).

Inspirowany słowami Ojca Świętego Franciszka zwracam się do Was – drodzy wierni parafii dukielskich i okolicznych miejscowości z prośbą o wielką modlitwę i czyn dla tej ewangelizacyjnej inicjatywy, a dotkniętych krzyżem choroby dodatkowo jeszcze proszę: ofiarujcie swoje cierpienia w intencji naszego wydarzenia wiary. Mocno wierzę, że synchronizacja logistycznej i duchowej drogi w kierunku Spotkania wyrzeźbi szlachetne dzieło – wspólnotę pielgrzymów i mieszkańców Dukli otwartą na tchnienie Ducha Świętego, a tym samym gotową zaświadczyć w mocy Bożego Ducha, że Chrześcijaństwo jest obecnością ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i, że Jezus Chrystus jest najpiękniejszym sposobem na życie we wszystkich jego wymiarach.

  (teraz należy zachęcić, aby młodzi przygotowujący się na wyjazd do Dukli  podjęli modlitwę i czyn dla tej ewangelizacyjnej inicjatywy”, stając się tym samym zwiastunami SMAP w swoich środowiskach szkolnych, parafialnych czy akademickich To zaangażowanie jest ważne aby zainteresować SMAP-em jak najszersze grono rówieśników, zwłaszcza tych, którzy omijają kościół „wielkim łukiem”; dla których Kościół nie jest już ojczyzną, a staje się coraz częściej obczyzną).

(warto także, już – podczas Laboratorium wiary I – zwrócić uwagę, że SMAP w Dukli będzie obfitował w ciekawe spotkania w grupach dzielenia, koncerty (NiemaGOtu), wyznania świadków wiary i, że jego wartością dodaną będzie punkt programu pt. W mocy Bożego Ducha, budujemy Europę Ducha – spotkanie przy Krzyżu SMAP „ustawionym” na granicy polsko-słowackiej z proklamacją DEKALOGU trwały fundament wspólnoty europejskiej) i modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego w językach polskim, słowackim, ukraińskim i węgierskim (sobota, 13.04.2019).

Spotkanie należy zakończyć stosowną modlitwą w intencji SMAP – np.: –  „dziesiątek różańca świętego – „Zesłanie Ducha Świętego”

lub

          Modlitwa Jana Pawła II w Dukli

           Święty Janie, miłujący Boga i bliźnich całym swym sercem, uproś nam miłość chrześcijańską, szczerą i głęboką.

           Niech Bóg będzie dla nas tą drogocenną perłą, po zdobyciu której ustają już wszelkie inne pragnienia rzeczy doczesnych. A bliźnich naszych, zarówno tych najbliższych, jak i tych z sąsiedztwa, oddzielonych od nas granicami państw, chcemy kochać jak siebie samych.

           Ty dałeś nam przykład tak wielkiej miłości. Spraw zatem, abyśmy, jako Twoi rodacy potrafili ciebie w tym naśladować, a po śmierci razem z tobą już bez żadnych ograniczeń, wielbić Boga, naszego Ojca, z Synem i Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Laboratorium wiary I – Dukla 2019