Przemyśl, 13 grudnia 2018 r.

METROPOLITA PRZEMYSKI
Arcybiskup Adam SZAL
Plac Katedralny 4
tel.(16) 6787460;  fax (16) 6782674
P L 37 – 700 P R Z E M Y Ś L

 

Drodzy Mieszkańcy Dukli, Iwli, Jasionki, Równego i Wietrzna.

Na progu świąt Bożego Narodzenia przesyłam słowa pasterskiego pozdrowienia w Panu, życzę błogosławionych dni na ostatniej prostej adwentowej drogi i równie radosnego przeżywania świętej tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. W tych słowach pragnę również wyrazić wielką wdzięczność dla duszpasterzy, lokalnych władz samorządowych i wolontariuszy, którzy podjęli już tyle pięknych zaangażowań na rzecz przyszłorocznego Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w Dukli w dniach 12-14 kwietnia 2019 roku.

W tym miejscu pragnę podzielić się doświadczeniem z ostatniego Spotkania Młodych w Radymnie. Na zakończenie Mszy św. Niedzieli Palmowej (25 marca 2018) przed uroczystym rozesłaniem, proboszcz i dziekan dukielski ks. Stanisław Siuzdak oficjalnie zaprosił zgromadzoną młodzież na kolejne spotkanie do Dukli. Odpowiedzią były spontaniczne i radosne okrzyki oraz wdzięczne oklaski. Po końcowym błogosławieństwie do ołtarzowego podium podeszła delegacja młodzieży z Dukli na czele z księdzem wikariuszem Łukaszem Mroczkiem i z ewangeliczną dumą wzięła Krzyż SMAP-u na swoje ramiona. Za krzyżem ruszyli (udali się w procesji) asysta liturgiczna, celebransi i pozostali uczestnicy Eucharystii. Ten piękny obrzęd zaproszenia, przyjęcia krzyża i pójścia za nim już wtedy zrodził we mnie obraz otwierających się bram Dukli oraz sąsiednich parafii na przyjęcie młodych pielgrzymów w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. To On powiedział: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje mię, tam jestem pośród nich (Mt 18,20).

Siostry i Bracia– Kochani Młodzi Przyjaciele!

Bardzo się cieszę na dukielski „Wieczernik”, który zgromadzi kilka tysięcy dziewcząt i chłopców nie tylko z naszej archidiecezji, ale także i ze Słowacji,  z Ukrainy i być może z Węgier. To wielonarodowe spotkanie będzie w jakimś sensie przedłużeniem wydarzenia z czerwca 1997 roku, gdy w Dukli gościł Ojciec Święty Jan Paweł II – twórca Światowych Dni Młodzieży i wielki orędownik zjednoczonej Europy Ducha. Po 22 latach od tamtego pamiętnego wydarzenia, to przygraniczne miasteczko stanie się opatrznościową przestrzenią realizacji przesłania świętego Jana Pawła II we wspólnocie młodzieży z ościennych krajów.  Mam głębokie przekonanie, że czas radosnego spotkania młodych, ich wspólne rozmowy w grupach dzielenia oraz refleksja i modlitwa przyczynią się do pogłębienia relacji z Panem Bogiem i między sobą; że spotkanie będzie również wymownym znakiem i świadectwem zarazem, iż trwałą wspólnotę państw i narodów można zbudować jedynie na fundamencie wartości chrześcijańskich.

Motywowany doniosłością Międzynarodowego Spotkania w Dukli raz jeszcze bardzo proszę o życzliwą otwartość dla pielgrzymów, którzy zadowolą się prostą gościnnością w Państwa domach. Proszę także młodych i wszystkich ludzi dobrej woli o to, abyście poczuli się gospodarzami tego spotkania przez włączenie się w posługę wolontariatu na rzecz dukielskiego Spotkania. Papież Franciszek na zakończenie ŚDM w Krakowie powiedział do wolontariuszy: „Chciałbym podziękować Wam, wolontariusze i dobroczyńcy za wszystko, co zrobiliście. Chciałbym podziękować za godziny spędzone na modlitwie, bo wiem, że te Dni zostały wyrzeźbione ogromem waszej pracy i modlitwy (Kraków, 31 sierpnia 2016).

Inspirowany słowami Ojca Świętego Franciszka zwracam się do Was – drodzy wierni parafii dukielskich i okolicznych miejscowości z prośbą o wielką modlitwę
i czyn
dla tej ewangelizacyjnej inicjatywy, a dotkniętych krzyżem choroby dodatkowo jeszcze proszę: ofiarujcie swoje cierpienia w intencji naszego wydarzenia wiary. Mocno wierzę, że synchronizacja logistycznej i duchowej drogi w kierunku Spotkania wyrzeźbi szlachetne dzieło – wspólnotę pielgrzymów i mieszkańców Dukli otwartą na tchnienie Ducha Świętego, a tym samym gotową zaświadczyć w mocy Bożego Ducha, że Chrześcijaństwo jest obecnością ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i, że Jezus Chrystus jest najpiękniejszym sposobem na życie we wszystkich jego wymiarach.

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Pański 2019 oraz na czas przygotowań do Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej z serca błogosławię i o wstawiennictwo św. Jana z Dukli proszę.   

+Adam SZAL
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI