W związku z obecnie panującą światową epidemią wirusa SARS-CoV-2, SMAP Błażowa 2020 z udziałem młodych Archidiecezji Przemyskiej (także z Włoch, Węgier, Ukrainy, Słowacji),  nie mógł się odbyć. Do 9 marca 2020 roku, na SMAP zgłosiło się oficjalnie ponad 3500 uczestników. Doliczyć należy jeszcze osoby śpiewające w Diakonii Muzycznej, służby porządkowe, medyczne, animatorów i miejscowych wolontariuszy a także gości z zagranicy.

Archidiecezjalne Rafio Fara, w czasie Wielkiego Postu, prowadziło audycje z uczestnikami wcześniejszych spotkań młodych pt.: „Uklęknij i wstań – radiowe przygotowania do SMAP w Błażowej”. Audycje miały zachęcić młodzież do przyjazdu na te piękne doroczne wydarzenia.

Audycji prowadzonych przez Radio Fara można posłuchać tutaj.

Po wybuchu epidemii, została zmieniona formuła uczestnictwa. Organizatorzy zaproponowali tzw. „Cztery duchowe kroki”, które stały się duchową formą udziału w SMAP 2020.

CZTERY DUCHOWE KROKI W KIERUNKU SMAP BŁAŻOWA – 2020

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej przeżywać będziemy w formule wewnętrznej czyli w duchowej i modlitewnej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz młodymi katolikami we wszystkich zakątkach globu, z Księżmi Biskupami  i młodzieżą naszej archidiecezji, a nade wszystko z duszpasterzami i mieszkańcami Błażowej, Borku Starego, Futomy, Kąkolówki, Lecki oraz Hyżnego. To wydarzenie wiary celebrować będziemy w naszych (ograniczonych liczbowo) wspólnotach parafialnych, a zwłaszcza we własnych rodzinach, wszak – jak uczy Sobór Watykański II – rodzina jest „domowym Kościołem” (Ecclesia domestica – KDK nr 11).

 

KROK I  – CZYTANIE DUCHOWNE (w czasie przed Niedzielą Palmową)

Bardzo prosimy, aby każdy duchowy uczestnik SMAP-u uważnie przeczytał Orędzie Papieża Franciszka pt. „Młodzieńcze tobie mówię wstań” (Łk 7,14), które Ojciec Święty skierował na ŚDM – Niedziela Palmowa 2020. Tekst Orędzia  dostępny „tutaj

 

KROK II – ZADANIE APOSTOLSKIE

Po uważnej lekturze Orędzia raz jeszcze zastanowię się (umysłem i sercem) nad jego przesłaniem i podejmę konkretne postanowieniezadanie apostolskie pożyteczne dla rozwoju mojej wiary, z perspektywą eklezjalnych i społecznych aktywności (szlachetne czyny)

Zwracamy się także z prośbą, zwłaszcza do animatorów muzycznych o dobre opanowanie hymnu SMAP 2020 pt. „Uklęknij i wstań”, aby – gdy minie czas zarazy – włączyli go (hymn) w animowanie spotkań formacyjnych grup apostolskich.

 

KROK III – MODLITWA I CZYN

Postaram się niezwłocznie przystąpić do realizacji podjętego zadania apostolskiego w wymiarze aktywności duchowej (modlitwa) oraz praktycznej (czyny z wiary), bez odkładania go na bliżej nieokreśloną przyszłość. W pierwszej kolejności warto może – zachowując wszelkie środki ostrożności zalecane przez władze i służby sanitarne – osobiście przygotować PALMĘ (na przykład z gałązek bazi).

 

KROK IV – UROCZYSTA CELEBRACJA SMAP ŚDM (5 KWIETNIA 2020)

W Niedzielę Palmową z rodziną „uklęknę” w domowym Kościele, by za pośrednictwem mediów (TVP, Radio FARA, internet) uczestniczyć w uroczystej Mszy św. Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem Papieża Franciszka (Watykan, godz. 9.30) lub w uroczystych Eucharystiach sprawowanych w rodzimych parafiach. W Kościele Parafialnym w Błażowej, Msza św. z Obrzędem Poświęcenia Palm  będzie sprawowana o godz. 11.00.

Dla podkreślenia duchowości i doniosłości Uroczystości – warto na stole, bądź na specjalnie przygotowanym „ołtarzyku” postawić i zapalić świecę (Światło Chrystusa), a  stół – ołtarzyk przystroić przygotowaną Palmą.

Uklęknij i wstań – Hymn SMAP Błażowa 2020

sł. Maria E. Szulikowska

muz. Monika Brewczak

Ref.     Uklęknij i wstań przed obliczem Najwyższego…

Uklęknij i wstań – Bóg godzien jest tego!

Uklęknij i wstań – w pokornej miłości!

Uklęknij i wstań… idź  drogą świętości…

 

1. Wielka tajemnica wiary

w żywą obecność Pana,

przed Bogiem po trzykroć świętym

każe nam paść na kolana.

 

2. Świat pogrąża się w grzechu,

bo nie ma w Bogu nadziei…

Bóg w Eucharystii pozostał

abyśmy Chleb Życia mieli…

 

3. Narody wciąż czekają

na światło Ewangelii…

Dziś Kościół głosi Chrystusa!

W Nim wszyscy zbawienie mają

 

Ref.     Uklęknij i wstań przed obliczem Najwyższego…

Uklęknij i wstań – Bóg godzien jest tego!

Uklęknij i wstań – w pokornej miłości!

Uklęknij i wstań… idź  drogą świętości…

W sobotę, 4 kwietnia 2020 r., w kościele parafialnym w Błażowej, został ustawiony Krzyż Spotkania Młodych. Przy krzyżu ułożono kwiaty, które miały symbolizować młodzież trwającą na adoracji chrześcijańskiego Znaku Nadziei. Adoracja odbywała się za pomocą mediów społecznościowych.

 

W niedzielę, 5 kwietnia 2020 r., po raz kolejny mieliśmy okazję celebrować Niedzielę Palmową. Święto to upamiętnia triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dzień ten rozpoczyna także Wielki Tydzień oraz jest finałem Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej.

Dzięki transmisji radiowo-telewizyjnej Radia FARA mieliśmy jednak okazję do wspólnego uczestniczenia w uroczystej Mszy Świętej Niedzieli Palmowej, której w kościele w Błażowej przewodniczył abp Adam Szal.

Na rozpoczęcie Eucharystii w pustej świątyni Metropolita Przemyski powitał wszystkich, którzy łączyli się we wspólnej modlitwy, a także poświęcił palmy, przyniesione przez tę garstkę, która mogła uczestniczyć w modlitwie w kościele.

– Ten pochód Chrystusa, rozpoczęty w sposób bardzo symboliczny przez wjazd do Jerozolimy, miał zakończyć się i zakończył się triumfem. Miał zakończyć się triumfem wszystkich ludzi. Pasja, czyli Męka Pańska, to nie tylko opis wydarzeń, które miały miejsce dwa tysiące lat temu, ale także to przedstawienie rzeczywistości, w której my żyjemy. To dramat, która powtarza się także obecnie – mówił w homilii abp Adam Szal.

Metropolita Przemyski w sposób szczególny zwrócił się także do młodych, którzy mieli tego dnia wspólnie modlić się w Błażowej: – Mieliśmy razem z tysiącami młodych ludzi tutaj w Błażowej patrzeć na drogi naszego życia. Mieliśmy szukać i szukaliśmy, tylko trochę inaczej, drogi Chrystusowej we wspólnocie. Przyszło nam szukać tej drogi indywidualnie. Chcieliśmy uklęknąć razem przed Najświętszym Sakramentem tak jak Papież Franciszek. Chcieliśmy razem uklęknąć przy sakramencie pokuty, sławić Matkę Bożą, także uklęknąć przed krzyżem Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej […] Klękamy przed pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przed Eucharystią. Klękamy i modlimy się do Matki Bożej o pomoc. Trzeba wstać w tym trudnym czasie, w którym przyszło nam żyć, gdy cały świat boryka się z pandemią. Trzeba wstać po to, aby popatrzeć na życie w perspektywie dwóch uczniów idących do Emaus. Oni też byli załamani, smutni, nie widzieli perspektywy przed sobą, woleli uciec. Trzeba, aby staną przy nas Chrystus na nowo. Trzeba, aby rozpalił na nowo nasze serca, aby umocnił naszą wiarę, umocnił miłość i żeby była w nas nadzieja i żebyśmy potrafili po tych dramatycznych przeżyciach Wielkiego Postu i pandemii iść do współczesnego świata, aby szukać dróg Pana Boga.

Na zakończenie Mszy Świętej Niedzieli Palmowej w błażowskim kościele głos zabrał ks. prał. Tadeusz Biały, duszpasterz młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, który mówił o znaku misji, przekazywany młodym każdego roku na zakończenie Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Tym razem znakiem misji była Tygodnik Katolicki „Niedziela”, który ma nas zachęcić do sięgania po treści dotyczące naszej wiary. Znak ten abp Adam Szal przekazał reprezentantom młodzieży naszej archidiecezji.

Zakończenie modlitwy młodzieży w Niedzielę Palmową zawsze jest okazją do podziękowania tym, którzy przygotowują SMAP, a także młodzieży, która każdego roku chętnie uczestniczy w tym wielkim wydarzeniu wiary. Moment ten był także czasem zaproszenia na kolejne Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się za rok w Krośnie.

Źródło: przemyska.pl