Hymn SMAP 2020 – Uklęknij i wstań – wersja robocza (do nauki w parafiach podczas laboratoriów wiary).

 

Hymn SMAP 2020 – Uklęknij i wstań! – nuty.

 

Jest dostępna również wersja hymnu w języku ukraińskim.

Вклякни та встань – to download.

Tłumaczenie s. Sebastiana Maciołek i s. Olena Dremlyuga (siostry prezentki).