LABORATORIUM WIARY I – SMAP BŁAŻOWA 2020

 Materiały do pobrania umieszczono na końcu strony.

Droga Spotkań Młodych w Archidiecezji Przemyskiej   

         W ramach pierwszego spotkania, jak co roku, proponujemy zapoznać uczestników „laboratorium” z historią oraz ideą Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które wpisują się w Światowy Dzień Młodzieży obchodzony, od 35 lat, w Niedzielę Palmową w kościołach lokalnych, w duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi katolikami na całym świecie. Co dwa lata (za pontyfikatu Jana Pawła II) i co trzy lata (za pontyfikatu Benedykta XVI oraz  Franciszka) Światowe Dni Młodzieży   odbywają się także w wybranym mieście Europy lub innego kontynentu – ostatnie  XXXIV ŚDM z udziałem młodych katolików z całego świata miały miejsce w Panamie (17-27 stycznia 2019). W Panamskim wydarzeniu wiary uczestniczyło 27 osób z archidiecezji przemyskiej. Formacyjną i logistyczną drogę w kierunku Panamy młodzi pielgrzymi „przemierzali” w trzech ośrodkach duszpasterskich (Przemyśl, Brzozów i Leżajsk),  a w pielgrzymkowej wyprawie do Panamy towarzyszyli im ks. Grzegorz Socha (Leżajsk) i ks. Marek Szczepański (wówczas wikariusz w Brzozowie, a od sierpnia 2019 roku w Jarosławiu – Kolegiacie). Na zakończenie ŚDM w Panamie, Ojciec Święty Franciszek zaprosił młodych całego świata na kolejne spotkanie do stolicy Portugalii (Lizbona – lato 2022).

       Od samego początku – czyli od 35 lat – młodzież archidiecezji przemyskiej włącza się w tę ogólnoświatową modlitwę i refleksję młodych ludzi – od roku 1993 jeszcze intensywniej, bo przez trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej czyli Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Na zaproszenie Metropolity Przemyskiego, na przestrzeni tych 27 lat, młodzi spotykali się w niżej wymienionych miastach archidiecezji przemyskiej. Warto zwrócić uwagę na hasła Spotkań, które  tworzą swego rodzaju Katechizm Młodych;

 • 1993 Przemyśl    – „Przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości” (por. J 10, 10)
 • 1994 Przemyśl – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 15, 5)
 • 1995 Krosno – „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę, która zbawia
 • 1996 Jarosław – „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)
 • 1997 Sanok – „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)
 • 1998 Łańcut – „Duch Święty was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)
 • 1999 Leżajsk – „Ojciec was miłuje” (J 16, 27)
 • 2000 Przemyśl – „A Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14)
 • 2001 Krosno – „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)
 • 2002 Jarosław – „Wy jesteście solą dla ziemi… wy jesteście światłem świata…” (Mt 5, 13-14)
 • 2003 Sanok – „Z Maryją adorujemy Oblicze Jezusa
 • 2004 Łańcut – „O nową wyobraźnię Miłosierdzia
 • 2005 Leżajsk – „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
 • 2006 Przeworsk – „Przywracajmy nadzieję młodym
 • 2007 Brzozów – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu
 • 2008 Krosno – „Bądźmy uczniami i świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego
 • 2009 Przemyśl – „Otoczmy troską życie
 • 2010 Jarosław – „Bądźmy świadkami miłości, aby osiągnąć życie wieczne
 • 2011 Sanok – „Przez wiarę zakorzenieni w Chrystusie
 • 2012 Łańcut – „Radośni, bo Kościół naszym domem
 • 2013 Przeworsk – „Idźcie i bądźcie solą ziemi
 • 2014 Leżajsk – „Wierzę w Syna Bożego
 • 2015 Brzozów – „Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8)
 • 2016 Przemyśl – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
  (Z racji na ŚDM w Krakowie, Spotkanie Młodych odbyło się najpierw w wersji „skróconej” w Przemyślu – dwudniowa celebracja Niedzieli Palmowej, 19-20 marca 2016 r., zaś w pełnym wydaniu Spotkanie Młodych AP odbyło się w dniach 20-25 lipca 2016 r. z udziałem pielgrzymów z 13 krajów świata)
 • 2017 Ustrzyki Dolne – „Idźcie i głoście Ewangelię” (por. Mk 16,15)
 • 2018  Radymno  – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
 • 2019 Dukla – „W mocy Bożego Ducha”

(w spotkaniu w Dukli uczestniczyli także młodzi z Ukrainy, Słowacji i z Węgier, a wymownym wydarzeniem dukielskiego SMAP-u była proklamacja Dekalogu na granicy polsko-słowackiej w Barwinku (13.04.2019). Nabożeństwo W mocy Bożego Ducha, budujemy Europę Ducha celebrowali ks. abp Adam Szal, metropolita przemyski, ks. abp Bernard Bober, metropolita koszycki (Słowacja) i ks. bp Milan Saśik z Mukaczewa (Ukarina), z licznym udziałem uczestników SMAP i pielgrzymów ze Słowacji, Ukrainy i Węgier).

W roku 2020 ks. abp Adam Szal zaprosił młodzież na trzydniowa celebracje Niedzieli Palmowej do Błażowej (3-5 kwietnia 2020).  Spotkanie będzie miało także wymiar międzynarodowy, wszak udział w nim zapowiedzieli już Księża Biskupi wraz z młodzieżą z Koszyc (Słowacja) i z Mukaczewa (Ukraina); spodziewani są także młodzi z Węgier i być może dołączą również pielgrzymi z Italii i z Belgi, gdzie posługują księża związani z dekanatem błażowskim – ks. Maciej Maciołek (Włochy) i ks. Mariusz Zima (Belgia). Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Błażowej przyświecać będzie hasło: „Uklęknij i wstań”

 W okolicznościowym Liście skierowanym do mieszkańców Błażowej, Borku Starego, Futomy, Kąkolówki i Lecki – odczytanym w tamtejszych kościołach parafialnych (IV Niedziela Adwentu 2019) ks. abp Adam Szal napisał m. in.:

„Inspirowany słowami Ojca Świętego Franciszka, zwracam się do Was, drodzy wierni parafii Błażowa, Borek Stary, Futoma, Kąkolówka i Lecka z prośbą o wielką modlitwę i czyn dla tej ewangelizacyjnej inicjatywy. Dotkniętych krzyżem choroby proszę dodatkowo: ofiarujcie swoje cierpienia w intencji naszego wydarzenia wiary. Mocno wierzę, że synchronizacja logistycznej i duchowej drogi w kierunku Spotkania wyrzeźbi szlachetne dzieło – wspólnotę pielgrzymów i parafian gotową z wiarą uklęknąć przed tajemnicą Eucharystii i wstać…, by w mocy Bożego Ducha zaświadczyć, że Eucharystia jest największym skarbem Kościoła, gdyż jest znakiem realnej obecności ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana[1]. Ufam, że to świadectwo pomoże wielu młodym (i nie tylko) przyjąć Eucharystię i uczynić ją największym skarbem swojego chrześcijańskiego życia”.

Podczas Laboratorium wiary I – należy także zwrócić uwagę na ważność duchowego przygotowania się do udziału w Spotkaniu Młodych Błażowej – tylko wtedy udział w SMAP-ie może przynieść błogosławione owoce dla mnie/dla nas jako uczestników, czego przykładem są choćby świadectwa uczestników ŚDM Panama 2019 (niżej udostępniamy – do ewentualnego wykorzystania – świadectwo Piotra Kochmańskiego publikowane także na łamach Niedzieli Przemyskiej – Nr 10/2019, s. VI – patrz Ps.)

Podczas Laboratorium wiary I – należy również poprosić, aby młodzi przygotowujący się do wyjazdu na SMAP podjęli modlitwę i czyn dla tej ewangelizacyjnej inicjatywy” dzięki czemu staną się prorokami – zwiastunami SMAP w swoich środowiskach szkolnych, parafialnych czy akademickich. To zaangażowanie jest ważne, aby zainteresować SMAP-em jak najszersze grono rówieśników, zwłaszcza tych, którzy omijają kościół „wielkim łukiem”; dla których Kościół nie jest już ojczyzną, a staje się coraz częściej obczyzną.

 

Spotkanie należy zakończyć stosowną modlitwą w intencji SMAP – na przykład „dziesiątkiem” wyjętym z Tajemnic Światła – Ustanowienie Eucharystii  

Ps.

NIEDZIELA PRZEMYSKA – Nr 10/2019, str. VI

Piotr Kochmański

 Panama przemieniła moje serce

Mam na imię Piotrek, pochodzę z Markowej. Na początku chciałbym zdradzić, że choćbym nie wiem jak się starał, nie będę w stanie oddać w pełni tego, co przeżyłem podczas ŚDM w Panamie. Ludzie byli tam tacy otwarci, pełni miłości, dobroci, czułości i radości. W życiu nie doświadczyłem czegoś takiego. Trudno to opisać, to trzeba przeżyć. Mógłbym tam po prostu zamieszkać na stałe. Tak bardzo tęsknię za tymi ludźmi! Mam wielkie pragnienie, aby nauczyć się hiszpańskiego i kiedyś wyruszyć na misje jako wolontariusz do jakiegoś kraju hiszpańskojęzycznego. Gdzie mnie Bóg poprowadzi.  Podczas ŚDM Papież mówił prosto do mojego serca. To jest mój Papież, papież ludzi prostych, chorych i ubogich.

W pierwszym tygodniu mieliśmy dni diecezji w miejscowości – La Arena. Gdy dotarliśmy na miejsce, tłumy wolontariuszy powitały nas, śpiewając i grając. Wszyscy rzucali się nam na szyję, czule przytulając – w ten sposób lokalna ludność wyrażała wielką radość z naszego przybycia. Następnie orkiestra z wokalistką zorganizowała dla nas spontaniczną zabawę przy tradycyjnych dźwiękach i rytmach typowych dla kultury panamskiej. Takiego przywitania i tak wielkiej otwartości nikt z nas się nie spodziewał. Czekali na nas, a my na nich, dwa i pół roku.

Rodziny i modlitwa

Po zabawie poznaliśmy rodziny, u których nocowaliśmy. Moja rodzina za wiele nie posiadała, nie byli to bogaci ludzie, ale dzielili się wszystkim, co mieli. Tak mnie polubili, że proponowali mi, żebym u nich zamieszkał, jeśli tylko bym zechciał, i dodali, że ich dom jest moich domem. Dawali mi dużo ciepła, co było dla mnie poruszające. W Polsce ludzie czasami boją się okazywać uczucia, tam, w Panamie, przeciwnie – nie potrafią ich nie okazywać.

Jeśli chodzi o Msze św. i adoracje były one bardzo spontanicznie i szczere. Poruszały moje serce. W diecezji zorganizowano dla nas m. in. wieczór kultur, na który rodziny ubrały nas w tradycyjne panamskie stroje. Podczas tej imprezy każdy kraj prezentował coś swojego. Gdy wyjeżdżaliśmy z La Arena czułych uścisków nie było końca. Był to bardzo poruszający moment.

Spotkania z Papieżem

Papież mówił dużo o miłości i wolności, krytykował myślenie, że chrześcijaństwo to zbiór praw i zasad. Ocenił takie pojmowanie wiary jako odpychające. Zwracał uwagę na tych, którzy chcą dzielić, i na nas, którzy chcą wprowadzać pokój. Pytał, czy chcemy być budowniczymi mostów? Odpowiadaliśmy: Chcemy! W piątek na Drodze Krzyżowej mówił dużo o Maryi, żeby tak jak Ona być blisko cierpiących i aby wstawać po upadkach. Papież mówił też o chorych, niepełnosprawnych i pytał, czy oni zasługują na miłość? Najbardziej jednak zapamiętałem cztery elementy, których funkcjonowanie jest potrzebne do zdrowego rozwoju, tj. rodzina, wspólnota, praca i edukacja. Jeśli czegoś nie ma, człowiek w coś ucieka. Następca św. Piotra pytał dorosłych, jakie warunki do życia zapewniają młodym i zachęcał, aby potrafili spojrzeć na młodych ich oczyma. Na koniec mówił, że my, młodzi, jesteśmy teraźniejszością, jesteśmy teraz.

Moja codzienność

Pan Bóg uczynił wielkie cuda. Po tym ŚDM-ie chcę przenosić atmosferę i ducha spotkania z papieżem na moją codzienność, na ludzi, których spotykam każdego dnia. Mam być przecież teraźniejszością. Jak więc mógłbym tak nie czynić? Wiara musi być żywa, nie można jej zamykać, bo inaczej staje się martwa. Jeśli Bóg będzie chciał, wrócę do Panamy i spotkam się z moimi rodzinami, braćmi i siostrami. Jeśli taka będzie Jego wola, to pojadę na misje do Ameryki Łacińskiej. Bardzo tego pragnę. Bóg będzie mi wszystko stopniowo wyjawiał w ciszy. Na razie jednak skupiam się na tu i teraz i na niczym innym. Mam też pragnienie częstego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. To zapewne za sprawną moich przyjaciół z Polski oraz pewnej Panamki – Marii, którą spotkaliśmy w Panama City. Zamierza nauczyć się języka polskiego i wstąpić do zakonu w Polsce, a następnie zostać apostołką Bożego Miłosierdzia. Zachęcam Was wszystkich do pojechania na ŚDM do Lizbony. Życzę Wam dużo miłości.

[1] Por. Jan Paweł II, Rzym, Tor Vergata, 2000 r.

 

 

LABORATORIUM WIARY II – SMAP BŁAŻOWA 2020

XXVII SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
W BŁAŻOWEJ, 3-5 KWIETNIA 2020 r.   

Niedziela Palmowa – XXXV Światowy Dzień Młodzieży
przeżywany w Kościołach lokalnych w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodymi całego świata.

mlodziez.przemyska.pl/ zakładka SMAP)

 

Hasło roku duszpasterskiego 2019/2020

„Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

Tytuł Orędzia  Franciszka na XXXV ŚDM 2020:  „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14)

Hasło SMAP – BŁAŻOWA 2020  Uklęknij i wstań

spotkanie można zrealizować w formie krótkiej celebracji

CELEBRACJA

Pieśń na rozpoczęcie 

….wprowadzenie w treść celebracji i do obrzędu zapalenia świecy

 Światło Chrystusa

Z Ewangelii według św. Jana (J 6, 27-35)

Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

lub

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 7, 11-17)

Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Pieśń medytacyjna –

Refleksja duszpasterza i/lub świadectwo uczestnika  SMAP Dukla 2020

(można skorzystać z poniższej refleksji,  publikowanej także na łamach Niedzieli Przemyskiej, która wyjaśnia m. in. skąd motto „Uklęknij i wstań”

NIEDZIELA PRZEMYSKA – Nr 44/2019, str. 8

 

Uklęknij i wstań

 Wprawdzie z matematyki nigdy nie byłem dobry, ale podczas jednej z wielu refleksji skierowanych do uczestników jesiennej edycji warsztatów Diakonii Muzycznej pozwoliłem sobie na bardzo proste działanie arytmetyczne, jakim jest dodawanie z dwoma składnikami, tym razem nie liczbowymi, lecz pastoralnymi. Inspirację do takiego równania zaczerpnąłem z dwóch źródeł. Pierwszym jest hasło nowego roku duszpasterskiego 2019/2020: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym „abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). Drugim zaś List papieża Franiczka na Światowe Dni Młodzieży – 2020 zatytułowany „Młodzieńcze, tobie mówię wstań”, nawiązujący w treści do cudu wskrzeszenia młodzieńca z Nain (por. Łk 7,14). Wspomniane wyżej równanie – dodawanie daje niezwykle dynamiczną sumę i wygląda tak: Wielka tajemnica wiary + Młodzieńcze, tobie mówię wstań = Uklęknij i wstań!

W sakramencie chrztu świętego Trójjedyny Bóg złożył w naszym sercu łaskę nadprzyrodzonej wiary. Uklęknij przed kochającym Ojcem – na kolanach odkryjesz, że święta wiara katolicka nie jest tajemniczą ciemnością, ale światłem; że wiara to nowe oczy, które pozwalają widzieć dalej i głębiej.

Uklęknij z wiarą do wieczornej modlitwy o noc spokojną i śmierć szczęśliwą.

Uklęknij do modlitwy porannej i wstań do szkoły, na wykłady czy do pracy.

Uklęknij przy konfesjonale, a ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan poda ci miłosierną dłoń i postawi na proste nogi.

Uklęknij przed Najświętszym Sakramentem i wstań, niebiański pokarm doda ci siły, abyś nie ustał w drodze.

Chrześcijanin jest człowiekiem drogi. Aby nie stracił perspektywy nieba, powinien postawić swego rodzaju kropkę nad „i”, kierując się sumą pastoralnego równania: „Uklęknij i wstań”. Tak zdefiniowana droga nabierze jeszcze głębszego tempa wiary i twórczej dynamiki życia. Dobrym świadectwem takiej drogi jest o. Honorat Koźmiński. W opresyjnych czasach zaboru rosyjskiego założył kilkanaście bezhabitowych zgromadzeń zakonnych z charyzmatem służenia Bogu i ludziom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Wielkie dzieła eklezjalne i społeczne wyniosły go do chwały ołtarzy (16 października 1988 r.), a za dewizę kapłańskiej posługi przyjął motto „Codziennie od Chrystusa wychodzę – do Chrystusa idę – i do Chrystusa wracam” (Notatki duchowe o. Honorata).

Współczesne czasy naznaczone są niesamowitym pośpiechem, który nabiera już bardzo niebezpiecznej prędkości i chaosu, także wtedy, gdy siadamy na przysłowiowej kanapie i wchodzimy w bezduszną przestrzeń wirtualną przez facebokową i komórkową nadaktywność. Zwariowany świat – by zacytować słynny przebój Anny Jantar – potrzebuje ostrzegawczego głosu: Zwolnij, zejdź z kanapy! Uklęknij i wstań! – zdążysz wszędzie i znajdziesz czas na wszystko, wszak „gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na właściwym miejscu”.

 Puenta refleksji/ świadectwa – stosowna pieśń:

– krótka prezentacja programu SMAP Dukla 2019  

– szkoła śpiewu – nauka hymnu SMAP – „Uklęknij i wstań”

– ważne informacje logistyczne związane ze SMAP 2020

– Błogosławieństwo…

 Pieśń na zakończenie – hymn Uklęknij i wstań

 

Laboratorium wiary I

 

Laboratorium wiary II