Informacje praktyczne

Daty

Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu będzie trwało od soboty 28 grudnia 2019 do środy 1 stycznia 2020.

Wcześniejszy przyjazd jako wolontariusze

Aby wszystko przebiegało sprawnie, potrzebujemy odpowiednio dużej liczby wolontariuszy do pomocy. Te osoby przyjeżdżają 26 grudnia i mogą włączyć się w następujące prace:
- pomoc w przyjęciu osób przyjeżdżających 28 grudnia;
- pomoc w grupach pracy (dystrybucja posiłków, sprzątanie, przygotowanie miejsc modlitwy…)
- pomoc w parafiach i innych miejscach przyjęcia – animacja;
- przygotowywanie śpiewów na wspólną modlitwę (prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu).

Wolontariusze, którzy przyjeżdżają 26 grudnia do pomocy, od 28 grudnia uczestniczą w pełni w programie w parafii.

Młodzi ludzie przyjeżdżający 28 grudnia także mogą włączyć się w pomoc w grupach pracy lub w chórze.

Wiek

Europejskie Spotkania Młodych organizowane są przede wszystkim z myślą o młodych ludziach w wieku od 17 do 35 lat. Dla grup liczących ponad 10 osób, możemy przyjąć jedną osobę dorosłą (jako osobę odpowiedzialną za grupę).

Młodzi ludzie poniżej 18 roku życia

Młodzi ludzie poniżej 18 roku życia muszą mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców na ich udział w Europejskim Spotkaniu Młodych. Formularz ten zawiera nazwisko opiekuna (w wieku 18-35 lat), który podczas spotkania bierze prawną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią.

Młodzi ludzie w wieku 16 lat

W ramach wyjątku młodzi ludzie w wieku 16 lat mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale tylko od 28 grudnia i tylko z opiekunami w wieku 18-35 lat (kobieta dla każdej dwójki dziewcząt, mężczyzna dla każdej dwójki chłopców). Opiekunowie muszą pozostać ze swymi podopiecznymi podczas całego spotkania. Zostaną zakwaterowani razem w jednym miejscu.

Dorośli w wieku powyżej 35 lat oraz rodziny

Spotkania europejskie są organizowane przede wszystkim z myślą o ludziach młodych, a nie starszych powyżej 35 lat, z wyjątkiem tych, którzy są opiekunami grup. Dorosłych i rodziny zapraszamy do Taizé, gdzie mogą wziąć udział w spotkaniach tygodniowych dla dorosłych lub rodzin. Więcej informacji można znaleźć na stronach: Spotkania dla dorosłych 30 lat i więcej i Spotkania dla rodzin.

Zakwaterowanie

Uczestnicy spotkania będą przyjęci albo przez mieszkańców miasta i pobliskich miejscowości, albo w miejscach wspólnego zakwaterowania (np. salach parafialnych, szkolnych lub w salach gimnastycznych). Należy koniecznie zabrać materac turystyczny i śpiwór, by móc nocować na podłodze. Osoby niepełnosprawne, które potrzebują zakwaterowania przystosowanego do ich potrzeb, muszą szczegółowo uzgodnić warunki zakwaterowania z ekipą przyjmującą zgłoszenia. Powinny być one zgłoszone przed 1 listopada, aby był czas na znalezienie dla nich odpowiedniego zakwaterowania.

Jeżeli zorganizowałeś sobie własne zakwaterowanie

Zachęcamy cię, byś w duchu pielgrzymki zaufania przyjął zakwaterowanie u mieszkańców regionu, których jeszcze nie znasz. Jeżeli jednak już zorganizowałeś sobie własne zakwaterowanie na cały czas trwania spotkania, powinieneś podać nam w zgłoszeniu adres miejsca, w którym będziesz mieszkać. Po przyjeździe musisz przyjść do przyjęcia dla Polaków, do punktu oznaczonego „REZERWACJE”, żeby się zarejestrować. Otrzymasz tam program spotkania, karty potrzebne każdemu uczestnikowi oraz wpłacisz swój udział w kosztach spotkania. Przychodząc do miejsca przyjęcia wyjaśnij, że masz własne zakwaterowanie. Osoba czy rodzina, u której zamierzasz mieszkać, powinna skontaktować się z najbliższą parafią przyjmującą młodych ludzi i powiadomić, że będziesz tam uczestniczyć w porannym programie.

Udział w kosztach

Proponowana suma pokrywa koszty wyżywienia, przejazdów na miejscu, wynajęcia i wyposażenia miejsc spotkań, a także inne koszty organizacyjne. Nie jest ona identyczna dla wszystkich; przy ustalaniu jej bierze się pod uwagę możliwości poszczególnych krajów i każdego uczestnika.

Dla Polaków udział w kosztach wynosi:
młodzi ludzie (do 35 roku życia) 240 zł,
dorośli (powyżej 35 roku życia) 360 zł.

Tę samą sumę składają osoby, które przyjadą 26 grudnia. Osoby odpowiedzialne za grupy mogą złożyć udział w kosztach jak młodzi.

 W jaki sposób złożyć udział w kosztach?

Prosimy o wpłacenie udziału w kosztach online kartą bankową poprzez formularz zgłoszeniowy na kilka dni przed spotkaniem (np. tuż przed Bożym Narodzeniem). Prosimy jednak zaczekać na potwierdzenie zgłoszenia, gdyż nie możemy dokonywać żadnych zwrotów.

Podróż i przygotowanie

Zgodnie z programem spotkania, do Wrocławia należy przyjechać 28 grudnia między godz. 8.00 a 12.00. Osoby do pomocy przyjeżdżają 26 grudnia do godz. 15.00. Nie ma możliwości przyjazdu 25 lub 27 grudnia!
Wyjazd 1 stycznia od godz. 16.00.

Wielu uczestników podróżować będzie autokarem. Jeszcze przed wyjazdem warto więc pomyśleć jak dobrze wykorzystać ten czas wspólnej podróży. Jest to niepowtarzalna okazja do tego aby się wzajemnie przedstawić, podzielić doświadczeniami z poprzednich spotkań europejskich, powiedzieć coś o historii miasta, ale też wspólnie pomodlić! Niektórzy chętnie przeznaczają ten czas na naukę śpiewów, którymi będziemy się modlić podczas spotkania.

 

Zgłoszenia

Nie odkładaj na ostatnią chwilę decyzji o udziale w spotkaniu europejskim we Wrocławiu.
Organizatorzy grup proszeni są o kontakt z nami najpóźniej do 1 listopada.

Zgłoszenia on-line będzie można dokonać na tej stronie http://www.taize.fr/pl_article4986.html od września.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 grudnia.

 

 

Prowizoryczny program spotkania

Sobota, 28 grudnia

Przed południem przyjazd i powitanie we Wrocławiu. Pierwsze spotkanie w parafii i z rodzinami, które będą gościć uczestników.

Kolacja (suchy prowiant) i wydawanie gorącego napoju, następnie modlitwa wieczorna w Hali Stulecia i w dużych namiotach.

Niedziela, 29 grudnia

Udział w porannej celebracji w parafiach, następnie spotkania z osobami zaangażowanymi w życie lokalnej wspólnoty.

Około południa: wydawanie posiłku w różnych miejscach w centrum miasta.

Po południu w różnych miejscach w centrum miasta: spotkania tematyczne dotyczące wiary i życia wewnętrznego, spraw społecznych, sztuki…

Kolacja (suchy prowiant) i wydawanie gorącego napoju, następnie modlitwa wieczorna w Hali Stulecia i w dużych namiotach.

Poniedziałek, 30 grudnia

Modlitwa poranna w parafiach goszczących, następnie spotkania w małych grupach oraz z osobami zaangażowanymi w życie lokalnej wspólnoty, następnie przejazd do centrum miasta.

Wydawanie posiłku w różnych miejscach w centrum miasta, następnie modlitwa w różnych kościołach.

Po południu w różnych miejscach w centrum miasta: spotkania tematyczne dotyczące wiary i życia wewnętrznego, spraw społecznych, sztuki…

Kolacja (suchy prowiant) i wydawanie gorącego napoju, następnie modlitwa wieczorna w Hali Stulecia i w dużych namiotach.

Wtorek, 31 grudnia

Modlitwa poranna w parafiach goszczących, następnie spotkania w małych grupach oraz z osobami zaangażowanymi w życie lokalnej wspólnoty, następnie przejazd do centrum miasta.

Wydawanie posiłku w różnych miejscach w centrum miasta, następnie modlitwa w różnych kościołach.

Wczesnym popołudniem spotkania narodowe.

Kolacja (suchy prowiant) i wydawanie gorącego napoju, następnie modlitwa wieczorna w Hali Stulecia i w dużych namiotach.

O 23:00 w parafiach nocne czuwanie modlitewne o pokój na świecie, a po nim „Święto narodów”.

Środa, 1 stycznia 2020

Udział w porannej celebracji w parafiach, a następnie obiad u rodzin.

Od godz. 16.00 wyjazd.

 

Inne informacje

Na facebook.com/taize.polska można znaleźć najbardziej aktualne informacje o przygotowaniach na terenie Polski do Spotkania Europejskiego.

Na facebook.com/taize można śledzić informacje i zdjęcia z przygotowań do spotkania w innych krajach.

Informacje o spotkaniu otrzymasz zawsze w Taizé.
Adres do korespondencji:

Spotkania Młodych
Communauté de Taizé
71250 TAIZÉ, Francja
Tel.: (+33) 385.50.30.04 (w godz. 10.00-12.00)
fax: (+33) 385.50.30.16
e-mail

Źródło:  http://www.taize.fr/pl_article4986.html