Wspólnota Taizé to międzynarodowa wspólnota ekumeniczna, założona w 1940 w Taizé, we Francji, przez brata Rogera. Po śmierci brata Rogera, zamordowanego 16 sierpnia2005, przełożonym Wspólnoty został 51-letni brat Alois – katolik pochodzący z Niemiec.

Historia powstania wspólnoty

W 1940 roku Roger, Szwajcar z pochodzenia i teolog, dotarł do odległej, położonej w Burgundii wioski Taizé, w której kupił dom i ziemię, rozpoczynając życie w założonej Wspólnocie. Miejsce wydało mu się szczególne m.in. z powodu bliskiego sąsiedztwa słynnego opactwa benedyktyńskiego Cluny, które w XI w. i XII w. wywarło silny wpływ na życie Kościoła, a także Citeaux z dawnym opactwem cystersów, w którym mieszkał św. Bernard.

W pierwszych latach swojego życia w Taizé, brat Roger utrzymywał się z uprawy ziemi, budował małą kapliczkę oraz pisał regułę życia Wspólnoty. Gościł także często uciekinierów politycznych i Żydów.

W 1941 r. napisał broszurkę pt. Uwagi wyjaśniające, która stała się zaczątkiem reguły Wspólnoty, opowiadającej się za ideą ekumenizmu i pojednania między podzielonymi kościołami chrześcijańskimi. W tym roku wstąpiło do Wspólnoty czterech nowych braci. Od początku dążono do realizacji idei pojednania. Bracia opiekowali się także niemieckimi jeńcami wojennymi, przebywającymi w pobliskim obozie oraz okolicznymi sierotami.

W latach 1952–1953 Roger napisał właściwą regułę Wspólnoty, której fundamenty stanowiły trzy słowa streszczające Ewangelię: radość, prostota, miłosierdzie. Brat Roger wziął udział w obradach soboru watykańskiego II jako oficjalny obserwator. W czasie jego obrad przybyli do Taizé pastorzy protestanccy i francuscy biskupi katoliccy na pierwsze tego typu spotkanie ekumeniczne.

Od 1969 r. do Wspólnoty należą także katolicy. W 1966 r. bracia zorganizowali pierwsze ekumeniczne spotkanie młodzieży, a w 1974 odbył się tam „Sobór Młodych”. Od 1982 spotkania odbywają się także poza wioską.

Europejskie Spotkania Młodych

Corocznie, na przełomie starego i nowego roku, wspólnota organizuje w jednym z europejskich miast modlitewne spotkania ekumeniczne nazywane Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię. Młodzież zostaje przyjęta przez parafie. Zakwaterowanie ma miejsce u rodzin goszczących lub w obiektach publicznych takich jak np. szkoły lub sale gimnastyczne. Modlitwy, a także obiad i kolacja mają miejsce najczęściej w wielkich halach wystawowych zaadaptowanych specjalnie na tę okazję. Uczestnicy mają możliwość wyboru jednej z czterech grup: uczestnictwo w życiu parafii; uczestnictwo w życiu parafii połączone z pomocą w ekipie pracy; uczestnictwo w życiu parafii połączone ze śpiewaniem w chórze; przeżywanie poranków w ciszy z wprowadzeniem biblijnym.

Porządek dnia jest podobny do tego z Taizé:

  • śniadanie u rodzin goszczących
  • modlitwa w parafii
  • spotkania refleksyjne w małych grupach międzynarodowych
  • obiad
  • modlitwa
  • zajęcia warsztatowe najczęściej prowadzone przez braci
  • kolacja
  • modlitwa

O godzinie 23 w sylwestrową noc uczestnicy biorą udział we wspólnej modlitwie w parafiach o pokój na świecie. Następnie odbywa się zabawa sylwestrowa, tzw. Święto Narodów. 1 stycznia uczestnicy spożywają świąteczny obiad u rodzin goszczących.

Spotkania są organizowanie przez Wspólnotę we współpracy z lokalnym Kościołem, przy wsparciu młodych ludzi wolontariuszy, którzy przybywają do miasta organizatora w kilku turach, pierwsza tura pojawia się już na zakończenie wakacji, druga przyjeżdża przed świętami Bożego Narodzenia a największa grupa wolontariuszy przybywa 26 grudnia.

Lista miast, w których miały miejsce spotkania:

1978 – Paryż, Francja
1979 – Barcelona, Hiszpania
1980 – Rzym, Włochy
1981 – Londyn, Wielka Brytania
1982 – Rzym, Włochy
1983 – Paryż, Francja
1984 – Kolonia, Niemcy
1985 – Barcelona, Hiszpania
1986 – Londyn, Wielka Brytania
1987 – Rzym, Włochy
1988 – Paryż, Francja
1989 – Wrocław, Polska
1990 – Praga, Czechosłowacja
1991 – Budapeszt, Węgry
1992 – Wiedeń, Austria
1993 – Monachium, Niemcy
1994 – Paryż, Francja
1995 – Wrocław, Polska
1996 – Stuttgart, Niemcy
1997 – Wiedeń, Austria
1998 – Mediolan, Włochy
1999 – Warszawa, Polska
2000 – Barcelona, Hiszpania
2001 – Budapeszt, Węgry
2002 – Paryż, Francja
2003 – Hamburg, Niemcy
2004 – Lizbona, Portugalia
2005 – Mediolan, Włochy
2006 – Zagrzeb, Chorwacja
2007 – Genewa, Szwajcaria
2008 – Bruksela, Belgia
2009 – Poznań, Polska
2010 – Rotterdam, Holandia
2011 – Berlin, Niemcy
2012 – Rzym, Włochy
2013 – Strasburg, Francja
2014 – Praga, Czechy
2015 – Walencja, Hiszpania
2016 – Ryga, Łotwa

2017 – Bazylea, Szwajcaria

2018 – Madryt, Hiszpania

2019 – Wrocław, Polska

43. Spotkanie Młodych w 2020r. odbędzie się w Turynie we Włoszech.

Jak wyglądają spotkania?

Od samego początku Wspólnotę inspirowały dwa cele: żyć w komunii z Bogiem poprzez modlitwę oraz być zaczynem pokoju i zaufania pośród rodziny ludzkiej.

W Taizé można szukać komunii z Bogiem w modlitwie, śpiewie, ciszy i osobistej refleksji. Na nowo staje się możliwe odkrycie wewnętrznego pokoju, odnalezienie sensu życia i sił do dalszego działania.

Dzięki doświadczeniu życia z innymi w prostocie można sobie uświadomić, że codzienność jest miejscem, w którym czeka na nas Chrystus.

Niektórzy młodzi ludzie szukają swojego powołania, jak iść za Chrystusem przez całe życie. Pobyt w Taizé może im pomóc w rozpoznaniu swojej drogi życiowej.

Każdego dnia bracia Wspólnoty przygotowują wprowadzenia biblijne, po których jest czas ciszy oraz dzielenie się w małych grupach.

Po południu odbywają się spotkania na różne tematy, które pomagają lepiej zrozumieć, jaki jest związek między wiarą a życiem: w pracy, w kwestiach społecznych, w sztuce i kulturze, w poszukiwaniu pokoju na świecie…

Młodzi ludzie, którzy tego pragną, mogą spędzić cały tydzień lub weekend w ciszy, żeby wsłuchać się w to, co Bóg mówi do każdego z nich na modlitwie, słowami Pisma Świętego czy przez wydarzenia w życiu.

Kolejne Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Polsce, we Wrocławiu, w dniach od 28 grudnia 2019 do 1 stycznia 2020 roku. Ten nowy etap pielgrzymki zaufania przez ziemię, zapoczątkowanej przez Brata Rogera pod koniec lat siedemdziesiątych, zgromadzi tysiące młodych ludzi.

„Kiedy widzi się tylu młodych ludzi zgromadzonych na wzgórzu w całej ich różnorodności, to jest to po prostu jak święto, które daje nam wielką nadzieję, że pokój między ludźmi jest możliwy.”- Brat Alois

Bibliografia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspólnota_Taizé

https://www.taize.fr/pl_rubrique3278.html

https://www.taize.fr/pl_article14543.html