Szkolne Koła Caritas są charytatywną organizacją uczniowską, która zrzesza dzieci i młodzież chcących świadczyć i szerzyć  pomoc potrzebującymw duchu chrześcijańskiej miłości do bliźniego. Działają na terenie szkoły pod nadzorem opiekuna, którym zazwyczaj jest nauczyciel, a asystuje mu duszpasterz odpowiedzialny za opiekę duchową i czuwający nad formacją jego członków. Działalność Szkolnego Koła Caritas musi być zgodna ze statutem szkoły.